Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Можете да

Можете да промените паролата за достъп (вижте “Парола” на стр. 54). • Ако забравите вашата парола, рестартирайте плейъра (стр. 62) и задайте нова парола (вижте “Парола” на стр. 54). • Когато възпроизвеждате дискове, които нямат функция Родителски контрол, възпроизвеждането на тези дискове не може да бъде ограничено. • В зависимост от диска е възможно да се изведе надпис за промяната на нивото на защита на функцията Родителски контрол, докато възпроизвеждате диска. В този случай въведете вашата парола, след това променете нивото. Регионален код на функцията Родителски контрол Възпроизвеждането на някои BD-ROM или DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено според географската област. Определени сцени могат да бъдат блокирани за гледане или заменени с други. 1 Изберете “Parental Control Region Code” в дисплея с настройки “BD/DVD Viewing Settings” (Настройки за гледане на BD/DVD дискове), след това натиснете ENTER. 2 Въведете вашата четирицифрена парола, като използвате бутоните с цифри. 3 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER. 4 Изберете географско ограничение, след това натиснете ENTER. Когато изберете “Select Region Code”, се извежда дисплеят за въвеждане на регионален код. Въведете съответния код за ограничение на съответната област, посочен в “Родителски контрол/Регионален код” (стр. 75). Можете да промените паролата за достъп (вижте “Парола” на стр. 54). Парола Въвежда парола или променя предишната парола за функцията Родителски контрол. Паролата ви позволява да задавате ограничения относно възпроизвеждането на BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Ако е необходимо, можете да диференцирате нивата на ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO дисковете. 1 Изберете “Password” в “ BD/DVD Viewing Settings” (Настройки за гледане на BD/DVD дискове), след това натиснете ENTER. 2 Въведете вашата четирицифрена парола, като използвате бутоните с цифри. 3 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER. За да промените паролата 1 След стъпка 3 въведете нова парола с помощта на бутоните с цифри. 2 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER. Слой за възпроизвеждане на хибриден диск Избира приоритетния слой, когато възпроизвеждате хибриден диск. За да промените настройката, изключете плейъра, след това го включете отново. BD DVD/CD Възпроизвежда Plays BD layer. BD слоя. Възпроизвежда Plays DVD or DVD или CD слоя. CD layer. BD Интернет връзка Разрешава или забранява интернет връзка от съдържанието на BD (в режим BDMV), който възпроизвеждате. Необходима е интернет връзка и настройки, когато използвате функцията (стр. 57) Обикновено избирайте тази Allow настройка. Normally select this. Do not allow Забранява Prohibits интернет Internet връзка. connection. • Ако забравите вашата парола, рестартирайте плейъра (стр. 62) и задайте нова парола (вижте “Парола” на стр. 54). • Когато възпроизвеждате дискове, които нямат функция Родителски контрол, възпроизвеждането на дисковете не може да бъде ограничено. • В зависимост от диска е възможно да се изведе надпис за промяната на нивото на защита на функцията Родителски контрол, докато възпроизвеждате диска. В този случай въведете вашата парола, след това променете нивото. 54

Настройки за разглеждане на снимки Настройката по подразбиране е подчертана. Скорост за изреждане на изображения Променя скоростта при последователното изреждане на снимки. Снимките се сменят бързо една Fast след Photos друга. change rapidly. Normal Снимките Photos change се сменят at normal с нормална скорост. speed. Slow Снимките Photos change се сменят бавно една след друга. slowly. Настройки на системата Настройката по подразбиране е подчертана. OSD Избира език за екранните менюта на плейъра. Димер Регулира осветеността на дисплея на предния панел. Bright Дисплеят Bright lighting. е ярко осветен. Dark Дисплеят Low lighting. е затъмнен. Изключва осветеността по Off време Turns на off възпроизвеждане. the lighting during В останалите playback. режими, Low lighting с изключение other на than режима during на възпроизвеждане, playback. дисплеят е затъмнен. Control for HDMI On Off Позволява Allows you ви to да use използвате the функцията “Control for “Control HDMI” for HDMI” (стр. function 18). (page 18). Функцията Turns off the е изключена. function. Режим на бърза активация On Off Съкращава Shortens the се времето startup time на преминаване от режим готовност when turning в работен on the режим. player. Настройката The default по setting. подразбиране. Настройки и регулации Когато “Quick Start Mode” (Режим за бързо включване) е зададен в положение “On”, - консумацията на електроенергия ще бъде по-висока, отколкото когато “Quick Start Mode” (Режим за бързо включване) е зададен в положение “Off” и - вентилаторът може да се включи в зависимост от околната температура. продължава 55