Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Автоматично

Автоматично изключване на системата Плейърът автоматично се изключва, ако не натискате бутоните на плейъра или устройството за дистанционно управление в продължение на 30 минути, освен когато се възпроизвежда BD/DVD/ CD/фото файлове или когато обновявате софтуера. On Off Включва Turns on функцията the “Auto “Auto Power Power Off” (Автоматично изключване Off” function. на захранването). Изключва Turns off функцията. the function. Автоматичен дисплея On Off Скрийн сейвър Автоматично Automatically се извежда displays информация на екрана, когато се information сменят преглежданите on the screen заглавия, when changing режимите the на viewing картината, аудио сигналите и titles, др. picture modes, audio signals, etc. Информацията Displays information се извежда, only само когато натиснете бутона DISPLAY. when you press DISPLAY. Aко не използвате плейъра за повече от 15 минути, се извежда скрийн-сейвър изображение, когато на телевизионния екран се изведе меню – например, началното меню. Скрийн сейвърът предпазва вашия дисплей от повреда (оставане на следа от изображение по него). On Off Включва Turns on функцията the screen скрийн saver сейвър. function. Функцията Turns off the е изключена. function. Напомняне за обновяване на софтуера Чрез тази функция плейърът ви информира за най-новата версия на софтуера. Използването на тази функция изисква интернет връзки и настройки (стр. 57). On Off Плейърът Sets the player се настройва to inform да you ви информира за най-новата версия of newer на софтуера software (стр. version 46). information (page 46). Функцията Turns off the е изключена. function. Системна информация Извежда се информация за версията на софтуера и MAC адрес. 56

Мрежови настройки Интернет настройки Тези настройки са необходими, когато свързвате плейъра към интернет. Въведете съответните (буквено-цифрови) стойности за вашия широколентов рутер или безжичен LAN рутер. Настройките, които е необходимо да се направят, може да се различават в зависимост от интернет доставчика или от рутера. За подробности се обърнете към ръководствата с инструкции, предоставено от вашия интернет доставчик или приложено към рутера. 1 Изберете “Internet Settings” (Интернет настройки) в “Network Settings” (Мрежови настройки), след това натиснете ENTER. 2 Изберете “Start” и натиснете ENTER. 3 Изберете вида на свързания рутер и натиснете ENTER. Wireless Wired Изберете Select this тази when опция, когато свързвате чрез connecting via a безжичен LAN рутер wireless LAN router (точка за достъп). (access point). Изберете тази опция, Select this when когато свързвате директно към connecting широколентов to a рутер и преминете broadband към router стъпка 10. directly, and go to step 10. 4 Изберете начина на настройка на безжичния LAN и натиснете ENTER. Automatic registration (WPS) Access point point scan scan (Сканиране за точки за достъп) Manual registration Когато When свържете you connect плейъра the към player Wi-Fi to Protected a Wi-Fi Setupсъвместим безжичен LAN Protected Setupcompatible рутер (точка за достъп) със зададена сигурност, wireless изберете LAN router тази опция (access и преминете point) with към security стъпка set, 7 от “Настройка select this на and безжичен go to LAN step (Автоматична 7 of “Setting регистрация wireless LAN (WPS))” на стр. (Automatic 32. registration (WPS))” on page 32. Изберете Select this тази when опция, you когато свързвате плейъра connect the player to a към безжичен LAN wireless LAN router рутер (точка за достъп), който (access е съвместим point) that с is Wi-Fi Wi-Fi Protected Protected Setup, Setupcompatible да е зададено without ниво без на security сигурност set или or not когато Wiрутерът Fi Protected не е съвместим Setupcompatible. Protected с Wi-Fi Setup. Изберете тази опция, Select this to make all за да извършите всички the settings manually. настройки ръчно. 5 Проверете следните настройки на вашия безжичен LAN рутер (точка за достъп) - SSID (Service Set Identifier) - Вид на сигурността: За подробности относно видовете сигурност, които могат да бъдат използвани с този плейър, вижте “Сигурност на безжичния LAN” на стр. 73. - Ключ за сигурност: Безжичният LAN рутер (точка за достъп) притежава WEP или WPA ключ, в зависимост от избрания вид на сигурност. • Когато изберете “Access point scan (Сканиране за точки за достъп)” на стъпка 4, преминете към стъпка 9 в “Настройка на безжичен LAN (Сканиране за точкa за достъп)” на стр. 33. Настройки и регулации • Възможно е WEP и WPA ключът да се изведат като “passphrase” (парола) или “network key” (мрежови ключ), в зависимост от безжичния LAN рутер (точка за достъп). • SSID на вашия безжичен LAN рутер (точка за достъп) се извежда в списъка на безжичната мрежа на вашия компютър. Проверете SSID на вашата свързана мрежа на стр. 26. продължава 57