Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

6

Това ръководство • В това ръководство понятието “диск” се използва като обща препратка за BD, DVD или CD дискове, освен ако в текста или илюстрациите не е указано друго. • Иконките като например , изброени в началото на всяко обяснение, указват вида на устройството, което може да бъде използвано заедно с функцията, която се обяснява. За подробности вижте раздела “Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани” (стр. 69). • Инструкциите в това ръководство описват бутоните на устройството за дистанционно управление. Можете да използвате и бутоните на плейъра, ако те имат същите символи като тези на устройството за дистанционно управление. • Възможно е илюстрации на екранния дисплея в това ръководство да не съответстват на графиките, изведени на екрана на вашия телевизор. • Необходимата информация (за да не извършите грешна операция) е описана под иконката . Полезната информация (съвети и друга полезна информация) е описана под иконката . 7