Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Бутони Buttons

Бутони Buttons

За да изтриете сървър от списъка със свързаните сървъри 1 Докато списъкът със свързаните сървъри е изведен, изберете сървър, като използвате , и натиснете OPTIONS. 2 Изберете “Erase” и натиснете ENTER. За да изтриете всички сървъри, изберете “Erase All”. Дисплеят ви пита за потвърждение. 3 Изберете “OK” и натиснете ENTER. Избраният сървър се изтрива. Лесна настройка Рестартира функцията Лесна настройка за извършване на основните настройки. 1 Изберете “Easy Setup” (Лесна настройка), след това натиснете ENTER. 2 Изберете “Start”, като използвате , след това натиснете ENTER. 3 Следвайте инструкциите, описани в “Стъпка 7: Лесна настройка” (стр. 30), като започнете от стъпка 4. Настройки и регулации 61