Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Функция за

Функция за автодиагностика Когато функцията за автодиагностика се активира с цел предпазване на плейъра от повреда, в дисплея на предния панел се извежда код за грешка или на целия екран се извежда само символа без други съобщения. В тези случаи проверете следното. Когато в дисплея на предния панел се изведе код за грешка Код Error за грешка code Действие Corrective за поправяне action на проблема Exxxx Свържете Contact your се с вашия nearest доставчик Sony на SYS ERR Sony или с оторизирания сервиз ERR dealer or local authorised Sony VUP NG на Sony във вашия град и им NG прочетете service facility кода за and грешка, give който the е error изписан. code. FAN ERR • Check Проверете that дали the не ventilation са блокирани holes вентилационните on the rear отвори, намиращи се от задната of the страна player are на плейъра. not blocked. • Place Поставете the player плейъра in на a място с подходяща вентилация, location за with предотвратите adequate покачване ventilation на to prevent температурата heat build-up в устройството. in the player. Когато на целия екран се изведе само символът без други съобщения. Свържете се с вашия доставчик на Sony или с оторизирания сервиз на Sony във вашия град. 68

Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани Тип Type на диска Лого Disc Logo Иконка, Icon used in използвана в this manual ръководството Характеристики Characteristics Blu-ray Disc BD BD-ROMs и BD-RE/BD-R and BD-REs/BD-Rs в режим BDMV in и BDMV BDAV, включително and BDAV 8 mode, cm дискове including (еднослойни) и DL (двуслойни) дискове. 8 cm discs (single layer) and DL discs DATA BD BD-RE/BD-R, BD-REs/BD-Rs съдържащи containing аудио MP3 записи* audio или JPEG tracks* файлове or JPEG с изображения. image files DVD VIDEO DVD Дискове Discs such с филми, as movies които могат that can да бъдат be купени purchased или взети or rented под наем. DVD DATA DVD DVD DATA DVD DVD+RW/DVD+R в +VR режим или DVD+RWs/DVD+Rs in +VR mode or DVD-RW/DVD-R във видео и VR режим, DVD-RWs/DVD-Rs in video and VR включително 8 cm дискове (еднослойни) и DVD+R mode, including DL/DVD-R 8 DL cm (двуслойни) discs (single дискове. layer) and DVD+R DL/DVD-R DL discs DVD-ROM и DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-ROMs and DVD+RWs/DVD+Rs/ DVD-R дискове, съдържащи МР3 аудио DVD-RWs/DVD-Rs containing MP3 записи* или JPEG файлове с изображения. audio tracks* or JPEG image files Допълнителна информация CD CD Музикални CD или CD-R/CD-RW в Music CDs or CD-Rs/CD-RWs in music музикален CD формат. CD format DATA CD — DATA CD CD-RW, CD-ROMs съдържащи and CD-Rs/CD-RWs МР3 аудио записи* или JPEG containing файлове MP3 с изображения. audio tracks* or JPEG image files * МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/IEC MPEG. MPEG Layer-3 технологията за аудио декодиране е лицензирана от Fraunhofer IIS и Thompson. Забележки относно BD-ROM съвместимостта Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови и непрекъснато развиващи се, е възможно някои дискове да не могат да бъдат възпроизведени в зависимост от типа на диска и версията. Изходният аудио сигнал е различен в зависимост от източника, свързания изходен жак и избраните аудио настройки. За подробности вижте стр. 72. продължава 69