Views
4 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Съдържание

Съдържание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .................................................................................................2 Предпазни мерки ........................................................................................................3 Описание на частите и бутоните ............................................................................10 Връзки и настройки Свързване на плейъра ............................................................................................15 Стъпка 1: Свързване към телевизор ......................................................................16 Свързване към жак HDMI .................................................................................17 Функции на BRAVIA Sync (само за HDMI връзки) ..........................................18 Свързване към компонентни видео жакове (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) .......................19 Свързване към аудио/видео или S VIDEO жакове ........................................20 Стъпка 2: Свързване към АV усилвател (Приемник) ...........................................21 Свързване към жак HDMI .................................................................................22 Свързване към цифрови жакове (OPTICAL/COAXIAL) .................................23 Свързване към аудио жакове L/R (ляв/десен)................................................24 Стъпка 3: Поставяне на външната памет ..............................................................25 Стъпка 4: Свързване към интернет ........................................................................26 Стъпка 5: Свързване на захранващия кабел ........................................................28 Стъпка 6: Подготовка на устройството за дистанционно управление ...............28 Управление на телевизора с помощта на устройството за дистанционно управление ...........................................................................29 Стъпка 7: Лесна настройка .....................................................................................30 Стъпка 8: Настройка на безжичен LAN..................................................................32 Настройка на безжичен LAN (Автоматична регистрация (WPS)) .................32 Настройка на безжичен LAN (Сканиране за точка за достъп) ......................33 Възпроизвеждане Възпроизвеждане на BD/DVD .................................................................................35 Използване на менюто на BD или DVD диска ................................................37 Използване на BONUSVIEW/BD-LIVE .............................................................37 Tърсене на заглавие/глава ...............................................................................38 Извеждане на времето за възпроизвеждане и информация за възпроизвеждането ............................................................39 Настройка на картината и звука за видео файлове ......................................39 Възпроизвеждане на музикален диск и MP3 аудио записи .................................40 Възпроизвеждане на файлове със снимки ...........................................................42 Възпроизвеждане от USB устройство .............................................................43 Възпроизвеждане на файлове със снимки по мрежа ..........................................44 Подготовка на сървъра/плейъра .....................................................................44 Възпроизвеждане на файлове със снимки на DLNA сървър........................44 8

Настройки и регулации Използване на дисплеите с настройки ..................................................................45 Актуализиране чрез интернет .................................................................................46 Видео настройки ......................................................................................................47 Настройки на звука ..................................................................................................50 Настройки за гледане на BD/DVD дискове ...........................................................53 Настройки за разглеждане на снимки ....................................................................55 Настройки на системата ..........................................................................................55 Мрежови настройки .................................................................................................57 Лесна настройка .......................................................................................................61 Нулиране плейъра ...................................................................................................62 Допълнителна информация Отстраняване на проблеми ....................................................................................63 Функция за автодиагностика ...................................................................................68 Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани ................................................69 Резолюция на изходния видео сигнал ...................................................................71 Изходни аудио сигнали и настройки на плейъра ..................................................72 Сигурност на безжичния LAN..................................................................................73 Технически характеристики.....................................................................................73 Списък с езикови кодове .........................................................................................75 Родителски контрол/Регионален код .....................................................................75 Клаузи и условия за употреба и Лицензно споразумение с крайния потребител ..............................................................................................76 Речник на термините ...............................................................................................78 Азбучен указател ......................................................................................................81 Преди да започнете работа с плейъра, моля, прочетете “Клаузи и условия за употреба и Лицензно споразумение с крайния потребител” (стр. 76). 9