Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Frontpanel Knappen N er

Frontpanel Knappen N er udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du betjener afspilleren. A [/1 (tænd/standby) (side 30) Tænder afspilleren eller sætter den i standby-tilstand. B Diskskuffe (side 35) C Blu-ray Disc-indikator Lyser hvidt, når afspilleren tændes. Lyser blåt ved afspilning af BD'er. D Display på frontpanel (side 13) E WLAN-indikator Lyser når "Trådløs" er valgt som tilslutningsmetode i "Internetindstillinger" under "Netværksindstillinger"-opsætningen (side 58). F Fjernbetjeningssensor (side 28) G N (afspil), x (stop) (side 35) Starter eller stopper afspilning. H Z (åbn/luk) (side 35) Åbner eller lukker diskskuffen. I USB-stik (side 44) Tilslut en USB-enhed til dette stik. Sådan låses diskskuffen (Børnelås) Du kan låse diskskuffen for at forhindre, at den åbnes ved en fejltagelse. Med afspilleren tændt skal du holde N på afspilleren nede i mere end 10 sekunder, indtil "LOCKED" vises i displayet på frontpanelet. Diskskuffen er låst. For at låse diskskuffen op skal du holde N på afspilleren nede, indtil "UNLOCK" vises i displayet på frontpanelet. 12

Display på frontpanel A N, X Lyser under afspilning eller pause. B HD (side 49) Lyser, når der udsendes 720p/1080i/ 1080p-videosignaler fra HDMI OUTstikket eller 720p/1080i-videosignaler fra COMPONENT VIDEO OUTstikkene. C HDMI (side 17) Lyser, når der er registreret en HDMIenhed. D EXT (side 25) Lyser, når den eksterne hukommelse er registreret. E Afspilningsinformation Du kan kontrollere tidsinformationen. Tryk flere gange på TIME under afspilning. Displayet ændres som følger. Når du afspiller en BD-ROM/DVD VIDEO Forløbne tid af den aktuelle titel r Resterende tid af den aktuelle titel Når du afspiller en CD Forløbne tid af det aktuelle spor r Resterende tid af det aktuelle spor r Forløbne tid af den aktuelle disk* r Resterende tid af den aktuelle disk* * Gælder ikke MP3-lydspor F Indikator for netværksforbindelse Lyser, når der tilkobles til netværket, og afspillerens software downloades. For yderligere oplysninger om downloadning af software til afspilleren, se side 47. b Indikatoren for netværksforbindelse lyser muligvis ikke under netværksdiagnostik eller andre funktioner, selvom der kobles på netværket. z Der vises muligvis "T" (titel eller spor), "C" (kapitel) eller "D" (disk) afhængigt af disken. ,fortsættes 13