Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Bagpanel A DIGITAL OUT

Bagpanel A DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik (side 23) B LINE OUT (R-AUDIO-L)-stik (side 19, 20, 24) C LINE OUT (VIDEO)-stik (side 20) D DIGITAL OUT (OPTICAL)-stik (side 23) E Ventilationshuller Blæseren sidder inde i afspilleren. F EXT-åbning (side 25) G AC IN-terminal (side 28) H LINE OUT (S VIDEO)-stik (side 20) I COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR)-stik (side 19) J HDMI OUT-stik (side 17, 22) K LAN (100)-terminal (side 26) 14

Tilslutning af afspilleren Kontroller, at du har følgende genstande. • Lyd-/videokabel (phonostik ×3) (1) (kun til australske modeller) • Netledning (1) • Fjernbetjening (1) • R6-batterier (størrelse AA) (2) Følg trin 1 til 8 for at tilslutte og justere afspillerens indstillinger. Tilslut ikke netledningen før du når til "Trin 5: Tilslutning af netledningen" (side 28). Tilslutninger og indstillinger Tilslutninger og indstillinger 15