Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Trin 5: Tilslutning af

Trin 5: Tilslutning af netledningen Når du har foretaget alle andre tilslutninger, skal du tilslutte den medfølgende netledning til afspillerens AC IN-terminal. Sæt derefter afspillerens og tv'ets netledninger ind i stikkontakten. Trin 6: Klargøring af fjernbetjeningen Du kan styre afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6- batterier (størrelse AA) ved at modsvare enderne 3 og # på batterierne med markeringerne inde i batterirummet. Når du anvender fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningssensoren på afspilleren (side 12). 1 Til AC IN 2 Til stikkontakten b • Brug batterierne på korrekt vis for at undgå eventuel lækage eller korrosion. Skulle der opstå lækage, bør du ikke røre ved væsken med bare hænder. Vær opmærksom på følgende: – Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri eller batterier fra forskellige producenter. – Forsøg ikke at genoplade batterierne. – Hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i en længere periode, skal du tage batterierne ud. – Hvis der opstår batterilækage, skal du tørre al væsken op inde i batterirummet og indsætte nye batterier. • Sørg for, at fjernbetjeningssensoren (markeret med på frontpanelet) ikke udsættes for stærkt lys, som fx direkte sollys eller lys fra en lampe. Afspilleren reagerer muligvis ikke på fjernbetjeningen. 28

Styring af tv-apparater med fjernbetjeningen Du kan styre lydstyrken, indgangskilden og afbryderknappen på dit Sony tv med den medfølgende fjernbetjening. b Når du udskifter fjernbetjeningens batterier, nulstilles kodenummeret muligvis til standardindstillingen. Indstil det passende kodenummer igen. TV t Talknapper TV [/1 2 +/– Tilgængelige knapper Du er muligvis ikke, afhængigt af den tilsluttede enhed, i stand til at styre tv'et med visse af eller alle knapperne (TV [/1, TV t eller 2 +/–). 1 Indtast tv-producentens kode ved hjælp af talknapperne, mens du holder TV [/1 nede. Tryk på "0" og "9" for eksempelvis at indtaste "09". Kodenumre for betjenbare tvapparater Hvis der er angivet mere end ét kodenummer, skal du prøve at indtaste dem ét ad gangen, indtil du finder den kode, der fungerer sammen med dit tv. Producent Sony Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Toshiba 38 2 Slip TV [/1. Kodenummer 01 (standard) Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Tilslutninger og indstillinger Knapper TV [/1 TV t (Tvindgangsvalg) Betjeninger Tænder eller slukker dit tv. Skifter indgangskilden på dit tv mellem tv'et og andre indgangskilder. 2 (lydstyrke) +/– Justerer lydstyrken på dit tv. Sådan styrer du andre tv-apparater med fjernbetjeningen Du kan også styre lydstyrken, indgangskilden og afbryderknappen på ikke-Sony tvapparater. Hvis dit tv står på listen i tabellen nedenfor, skal du indstille den rigtige kode for producenten. b Hvis du indtaster et nyt kodenummer, slettes det tidligere indtastede kodenummer. 29