Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

4 Tryk på HOME. 5 Vælg

4 Tryk på HOME. 5 Vælg "Video" ved hjælp af

• Når du anvender HDMI-tilslutningen, kan der være en forsinkelse, inden det afspillede billede vises på skærmen, og den første del af det afspillede billede vises eventuelt ikke. • For at anvende funktionen Direkte afspilning skal du indstille "Kontrol til HDMI" til "Til" (standard) i "Systemindstillinger"-opsætningen (side 57). Tilgængelige FUNKTIONER 1 Tryk på OPTIONS. Funktionsmenuen vises. 2 Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk på ENTER. De punkter, der er til rådighed, afhænger af disktypen og status for afspilleren. Titelliste Afspil Afspil fra start Topmenu Punkter Oplysninger Videoindstillinger Indstillinger for lyd Menu/Popupmenu Stop Søg efter titel Søg efter kapitel Justerer indstillinger for billede (side 39). Justerer indstillinger for lyd (side 40). Viser titellisten. Afspiller titlen fra det sted, hvor du trykkede på x. Afspiller titlen fra begyndelsen. Viser diskens topmenu (side 37). Viser pop-up-menuen på BD-ROM'er eller menuen på DVD'er (side 37). Stopper afspilning. Søger efter en titel og starter afspilningen fra begyndelsen (side 38). Søger efter et kapitel og starter afspilningen fra begyndelsen (side 38). Brug af menuen på BD'er eller DVD'er Sådan får du vist topmenuen Når afspiller en BD eller DVD, kan du få vist topmenuen. 1 Tryk på TOP MENU under afspilning. Topmenuen vises. 2 Vælg et punkt ved hjælp af