Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

5 Tænd for afspilleren.

5 Tænd for afspilleren. 6 Indstil "BD-internetforbindelse" til "Tillad" i "BD/DVDvisningsindstillinger"-opsætningen (side 56). 7 Indsæt en BD-ROM med BONUSVIEW/ BD-LIVE. Betjeningsmetoden varierer afhængigt af disken. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med disken. Sådan sletter du data i den eksterne hukommelse Du kan slette unødvendige data. 1 Hvis der er indsat en disk, skal disken tages ud fra afspilleren. 2 Tryk på HOME. 3 Vælg "Video" ved hjælp af

Visning af afspilningstid og afspilningsinformation Justering af billeder og lyd for videoer BD DVD BD DVD Du kan kontrollere titelinformationen, inklusive videotransmissionshastigheden osv. Tryk på DISPLAY. Den viste information varierer afhængigt af disktypen og status for afspilleren. Eksempel: når du afspiller en BD-ROM Sådan justeres billedet 1 Tryk på OPTIONS under afspilning. Funktionsmenuen vises. 2 Vælg "Videoindstillinger" vha. M/m og tryk på ENTER. "Videoindstillinger"-skærmen vises. Afspilning A Den aktuelt valgte vinkel B Titelnummer eller navn C Den aktuelt valgte lydindstilling D Tilgængelige funktioner ( vinkel/ lyd/ undertekster) E Afspilningsinformation Viser disktype/afspilningstilstand/ videocodec/bithastighed/statusbjælke for afspilning/afspilningstid (resterende tid*) F Udgangsopløsning/videofrekvens * Vises, når du trykker flere gange på TIME. z • Du kan også kontrollere afspilningsinformationen i displayet på frontpanelet (side 13). • Tryk på SUBTITLE, AUDIO eller ANGLE for at skifte hver indstilling. 3 Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk på ENTER. Standardindstillingerne er understregede. Punkter Oplysninger Billedkvalitetstilstand billedindstillingerne for Vælger (Standard/ forskellige lysmiljøer. Lyst rum/ Biograf rum) FNR Reducerer tilfældig støj, (Fra/Auto) der optræder i billedet. BNR Reducerer mosaiklignende blokstøj i (Fra/Auto) billedet. MNR (Fra/Auto) Reducerer mindre støj omkring billedkanterne (moskitostøj). 4 Vælg eller juster indstillingerne ved hjælp af