Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

• Indstil

• Indstil billedindstillingen på dit tv til 'Standard' inden du ændrer "Billedkvalitetstilstand"- indstillingerne. • "Videoindstillinger" er ikke til rådighed, når det tilsluttede tv er indstillet til Biograf-tilstand (side 18). • Afhængigt af den disk eller scene der afspilles, kan det være svært at opfatte effekterne af "FNR", "BNR" eller "MNR". b • Funktionen "Lydfilter" fungerer ikke på digitale lydsignaler, der udsendes fra HDMI OUT/ DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)- stikkene. • Der er muligvis en lille virkning ved at ændre "Lydfilter"-indstillingen afhængigt af disken og forholdene omkring afspilningen. Sådan justeres lydegenskaberne 1 Tryk på OPTIONS under afspilning. Funktionsmenuen vises. 2 Vælg "Indstillinger for lyd" vha. M/m og tryk på ENTER. "Indstillinger for lyd"-skærmen vises. 3 Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk på ENTER. Standardindstillingerne er understregede. Punkter Oplysninger AVsynkronisering (kort) 0 ~ 120 ms (lang) Lydfilter (gælder kun for analoge lydsignaler) Justerer forskydningen mellem billede og lyd ved at forsinke lyden i forhold til billedet (0 til 120 millisekunder). •Skarp: Giver et bredt frekvensområde og en rumlig fornemmelse. Du bør normalt vælge dette. • Langs.: Giver en flydende og varm lyd. 4 Vælg eller juster indstillingerne ved hjælp af

Afspilning af musik- CD'er eller MP3-lydspor DATA BD *1 *2 DATA DVD CD DATA CD *3 *1 BD-RE'er/BD-R'er der indeholder MP3-lydspor *2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/ DVD-RW'er/DVD-R'er der indeholder MP3- lydspor *3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er der indeholder MP3-lydspor 1 Indsæt en musik-CD. Skærmen for musikafspilning vises. 2 Tryk på N. Afspilningen starter. 4 Vælg et album eller spor med M/m og tryk på ENTER. Når du vælger et album, skal du vælge et spor i albummet med M/m og trykke på N eller ENTER. For at afspille et helt album skal du vælge albummet og trykke på N. Tilgængelige FUNKTIONER 1 Tryk på OPTIONS. Funktionsmenuen vises. 2 Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk på ENTER. De punkter, der er til rådighed, afhænger af situationen. Punkter Afspil Afspil fra start Stop Oplysninger Afspiller det valgte spor. Afspiller det aktuelle spor fra begyndelsen (kun musik-CD'er). Stopper afspilningen af sporet. Afspilning Sådan vælger du et spor på en musik-CD 1 Tryk på HOME. 2 Vælg (Musik) ved hjælp af