Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

3Vælg "OK" eller

3Vælg "OK" eller "Annuller" og tryk på ENTER. Følg instruktionerne på skærmen. HD-indikator lyser, når der udsendes 720p/1080i/1080p videosignaler. b • Hvis der ikke vises noget billede efter ændring af "Format for videoudgang"- indstillingerne, skal du holde x på afspilleren nede i mere end 10 sekunder. Videoudgangsopløsningen bliver indstillet på den laveste opløsning. • Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre videoudgangsstik på samme tid, sendes der muligvis ikke videosignaler ud fra andre stik end HDMI OUT-stikket, når "Auto" eller "1080p" er valgt (side 73). Når du tilslutter andet udstyr på samme tid, skal du trykke på RETURN for at vende tilbage til trin 2 og ændre "Tvtilslutningsmetode"-indstillingen. HDMI-opløsning/Komponentopløsning Auto (Gælder kun for HDMI) 480i/576i Du bør normalt vælge dette. Afspilleren udsender signaler startende fra den højeste opløsning, der er understøttet af tv'et: 1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/576i Hvis det resulterende billede ikke er tilfredsstillende, skal du prøve en anden indstilling, der passer til dit tv. Udsender 480i/576ivideosignaler. 480p/576p Udsender 480p/576pvideosignaler. 720p Udsender 720pvideosignaler. 1080i Udsender 1080ivideosignaler. 1080p (Gælder kun for HDMI) Udsender 1080pvideosignaler. BD-ROM 1080/24p-udgang Indstiller udgangen til 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når du afspiller filmbaserede materialer på BD-ROM'er (720p/24 Hz eller 1080p/24 Hz). 1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler kan udsendes, når alle følgende forudsætninger er opfyldt. – Du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt tv ved hjælp af HDMI OUT-stikket, – "Format for videoudgang" er indstillet til "HDMI", og – "HDMI-opløsning" er indstillet til "Auto" eller "1080p". Auto Udsender kun 1920 × 1080p/ 24 Hz-videosignaler, når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv ved hjælp af HDMI OUT-stikket. Til Udsender 1920 × 1080p/ 24 Hz-videosignaler uanset den tilsluttede type tv. Fra Vælg dette når dit tv ikke er kompatibelt med 1080/24pvideosignaler. b Der vises intet BD-ROM-billede, når det tilsluttede tv ikke er kompatibelt med 1080/24p, og "BD- ROM 1080/24p-udgang" er indstillet til "Til". I dette tilfælde skal du trykke på HOME for at vise hjemmemenuen og ændre "BD-ROM 1080/24pudgang"-indstillingen. 50

YCbCr/RGB (HDMI) x.v.-farvegengivelse Vælger farveindstillingen til brug for udsending af videosignaler fra HDMI OUTstikket. Vælg den indstilling der svarer til den tilsluttede type tv. Auto Registrerer automatisk den tilsluttede tv-type og skifter til den modsvarende farveindstilling. YCbCr (4:2:2) Udsender YCbCr 4:2:2- videosignaler. YCbCr (4:4:4) Udsender YCbCr 4:4:4- videosignaler. RGB (16-235) RGB (0-255) Vælg dette ved tilslutning til et apparat, der kun understøtter RGB i begrænset omfang. Vælg dette når du tilslutter til en RGB-enhed (0-255). HDMI Deep Colour-udgang Indstiller Deep Colour (farvedybde)- indstillingen for udsending af videosignaler fra HDMI OUT-stikket. Farvedybden angives vha. antallet af bits, og der kan gengives flere farver, efterhånden som værdien forøges. Afspilleren understøtter en farvedybde på op til 12 bits. Tilsluttes afspilleren til et tv, der understøtter Deep Colour, får du en mere nøjagtig farvegengivelse, end hvis den tilsluttes til et tv, der ikke understøtter Deep Colour. Auto Du bør normalt vælge dette. 12 bit Udsender 12 bitvideosignaler. 10 bit Udsender 10 bitvideosignaler. Fra Vælg dette når billedet er ustabilt, eller farverne fremstår unaturlige. Indstiller om der skal sendes xvYCCinformation til det tilsluttede tv. Kombinering af xvYCC-kompatibel video med et tv, der understøtter visning af x.v.Colour, gør det muligt at gengive reelle farver mere præcist, som de ser ud i den virkelige verden. Auto Fra Pausetilstand Du bør normalt vælge dette. Vælg dette når billedet er ustabilt, eller farverne fremstår unaturlige. Indstiller billedtilstanden for DVD-afspilning på pause. For BD-ROM'er eller diske der indeholder AVCHD-filer, skifter "Pausetilstand" automatisk til "Auto". Auto Billede Du bør normalt vælge dette. Der vises dynamiske billeder i bevægelse uden slør. Viser statiske billeder i høj opløsning. Indstillinger og justeringer 51