Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Adgangskode Indstiller

Adgangskode Indstiller eller ændrer adgangskoden for børnesikringsfunktionen. En adgangskode giver dig mulighed for at indstille en begrænsning på afspilningen af en BD-ROM eller DVD VIDEO. Hvis det er nødvendigt, kan du skelne mellem begrænsningsniveauerne for BD-ROM'er og DVD VIDEO'er. 1 Vælg "Adgangskode" i "BD/DVDvisningsindstillinger" og tryk på ENTER. 2 Indtast din firecifrede adgangskode ved hjælp af talknapperne. 3 Vælg "OK" og tryk på ENTER. Indstillinger for foto Standardindstillingen er understreget. Diasshow-hastig. Ændrer hastigheden på diasshowet. Hurtig Normal Langsom Fotos skifter hurtigt. Fotos skifter med normal hastighed. Fotos skifter langsomt. Sådan ændrer du adgangskoden 1 Efter trin 3 skal du indtaste en ny adgangskode ved hjælp af talknapperne. 2 Vælg "OK" og tryk på ENTER. Afspilningslag for hybriddisk Vælger det prioriterede lag ved afspilning af en hybriddisk. For at ændre indstillingen skal du slukke for afspilleren og tænde den igen. BD DVD/CD Afspiller BD-lag. Afspiller DVD- eller CDlag. BD-internetforbindelse Indstiller om internettilslutning fra indholdet på en afspillet BD (i BDMV-tilstand) er tilladt eller ej. Netværkstilslutninger og indstillinger er nødvendige for at benytte denne funktion (side 58). Tillad Tillad ikke Du bør normalt vælge dette. Forhindrer internetforbindelse. 56

Systemindstillinger Standardindstillingerne er understregede. Skærmsprog Vælger din afspillers skærmsprog. Displaylys Justerer lyset på displayet på frontpanelet. Lys Mørk Fra Kontrol til HDMI Høj lysstyrke. Lav lysstyrke. Slår lyset fra under afspilning. Lav lysstyrke på andre tidspunkter end under afspilning. Automatisk strømbesparing Afspilleren slukker automatisk, hvis du ikke trykker på nogen af knapperne på afspilleren eller fjernbetjeningen i mere end 30 minutter, medmindre du er ved at afspille BD'ere/ DVD'ere/CD'ere/fotofiler eller opdaterer software. Til Fra Slår "Automatisk strømbesparing"-funktionen til. Slår funktionen fra. Automatisk visning Til Fra Viser automatisk information på skærmen, når du skifter titler, billedtilstande, lydsignaler osv. Viser kun information, når du trykker på DISPLAY. Indstillinger og justeringer Til Fra Giver dig mulighed for at anvende "Kontrol til HDMI"-funktionen (side 18). Slår funktionen fra. Hurtig start-tilstand Til Fra Forkorter tiden til opstart, når du tænder for afspilleren. Standardindstillingen. b Når "Hurtig start-tilstand" er indstillet til "Til": – strømforbruget er højere, end når "Hurtig starttilstand" er indstillet til "Fra" og – blæseren tændes muligvis afhængigt af den omgivende temperatur. Pauseskærm Pauseskærmen vises, når du ikke bruger afspilleren i mere end 15 minutter, mens der vises et skærmbillede som fx hjemmemenuen på din tv-skærm. Pauseskærmen hjælper med til at forhindre beskadigelse af din skærm (skygger). Til Fra Aktiverer pauseskærmsfunktionen. Slår funktionen fra. ,fortsættes 57