Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Meddel. om

Meddel. om softwareopdatering Informerer dig om nye softwareversioner. Netværkstilslutninger og indstillinger er nødvendige for at benytte denne funktion (side 58). Til Fra Indstiller afspilleren til at informere dig om nye softwareversioner (side 47). Slår funktionen fra. Systeminformation Viser information om afspillerens softwareversion og MAC-adressen. Netværksindstillinger Internetindstillinger Disse punkter er nødvendige, når du tilslutter afspilleren til Internettet. Indtast de respektive (alfanumeriske) værdier for din bredbåndsrouter eller trådløse LAN-router. De punkter, der skal indstilles, kan variere afhængigt af internetudbyderen og routeren. Se i den betjeningsvejledning du har fået fra din internetudbyder, eller som fulgte med din router angående yderligere oplysninger. 1 Vælg "Internetindstillinger" i "Netværksindstillinger" og tryk på ENTER. 2 Vælg "Start" og tryk på ENTER. 3 Vælg den tilsluttede routertype og tryk på ENTER. Trådløs Tilsluttet Vælg dette ved tilslutning via en trådløs LAN-router (adgangspunkt). Vælg dette ved direkte tilslutning til en bredbåndsrouter og gå til trin 10. 58

4 Vælg konfigurationsmetoden for trådløst LAN og tryk på ENTER. Automat. registrering (WPS) Scanning efter access point Manuel registrering Når du tilslutter afspilleren til en trådløs LAN-router (adgangspunkt), der er kompatibel med Wi-Fi Protected Setup, med indstillet beskyttelse, skal du vælge dette og gå til trin 7 under "Indstilling af trådløst LAN (Automat. registrering (WPS))" på side 32. Vælg dette når du tilslutter afspilleren til en trådløs LAN-router (adgangspunkt), der er kompatibel med Wi-Fi Protected Setup, uden indstillet beskyttelse, eller som ikke er kompatibel med Wi-Fi Protected Setup. Vælg dette for at foretage alle indstillinger manuelt. 5 Kontroller følgende indstillinger for din trådløse LAN-router (adgangspunktet). – SSID (Service Set Identifier) – Sikkerhedstype: For oplysninger om hvilken sikkerhed der kan bruges på denne afspiller, skal du se "Om trådløs LAN-sikkerhed" på side 75. – Sikkerhedsnøgle: Den trådløse LANrouter (adgangspunktet) har en WEPeller WPA-nøgle, der passer til den valgte sikkerhedstype. • Når du vælger "Scanning efter access point" i trin 4, skal du gå til trin 9 under "Indstilling af trådløst LAN (Scanning efter access point)" på side 33. z • WEP- eller WPA-nøglen vises muligvis som "adgangskode" eller "netværksnøgle", afhængigt af den trådløse LAN-router (adgangspunktet). • SSID'en for din trådøse LAN-router (adgangspunktet) vises i listen over trådløse netværk på din pc. Kontroller din tilsluttede netværks-SSID på side 26. 6 Vælg den manuelle registreringsmetode og tryk på ENTER. Manuel registrering (WPS) PINmetode Vælg dette og indtast SSID for at foretage alle indstillinger manuelt. Se side 60 angående indtastning af tegn. Vælg dette når du tilslutter afspilleren til en trådløs LAN-router (adgangspunkt), der er kompatibel med Wi-Fi Protected Setup, og indtast en PIN-kode. • Når du vælger "(WPS) PIN-metode", vises PIN-koden for afspilleren. Registrer koden til den trådløse LANrouter (adgangspunktet) inden for 2 minutter efter tryk på "Start" og gå til trin 12. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med den trådløse LAN-router (adgangspunktet) angående oplysninger om registreringen. 7 Vælg sikkerheden og tryk på ENTER. Displayet for indtastning af WEP- eller WPA-nøgle vises. • Hvis du vælger "Ingen", skal du gå videre til trin 10. 8 Tryk på ENTER for at indtaste WEPeller WPA-nøglen. Se side 60 angående indtastning af tegn. b Sørg for, at WEP- eller WPA-nøglen er korrekt indtastet, inden du fortsætter til trin 9. Når du først har trykket på , i trin 9, kan du ikke kontrollere tegnene på skærmen. Indstillinger og justeringer ,fortsættes 59