Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

4 Vælg

4 Vælg "Serverindstillinger" i "Netværksindstillinger" og tryk på ENTER. Listen over tilsluttede servere vises. Sådan slettes en server fra listen over tilsluttede servere 1 Mens listen over tilsluttede servere vises, skal du vælge en server med M/m og trykke på OPTIONS. 2 Vælg "Slet" og tryk på ENTER. Vælg "Slet alt" for at slette alle serverne. Displayet beder om bekræftelse. 3 Vælg "OK" og tryk på ENTER. De valgte servere slettes. Hvis der ikke vises nogen servere på serverlisten, skal du trykke på OPTIONS for at vælge "Opdater serverliste" og trykke på ENTER. 5 Tryk på OPTIONS for at vælge "Netværksdiagnostik" og tryk på ENTER. 6 Vælg "Start" og tryk på ENTER. Netværksdiagnostikken begynder. Resultaterne vises, når afspilleren er færdig med at køre netværksdiagnostikken. • For at få vist detaljerede resultater for en server, skal du vælge en server med M/m og trykke på ENTER. For at gå tilbage til visningen af resultater skal du vælge "Luk" og trykke på ENTER. 7 Tryk på RETURN for at vende tilbage til serverlisten. 8 Tryk på RETURN for at afbryde. Sådan kan du få vist/skjule en server 1 Mens listen over tilsluttede servere vises, skal du vælge en server med M/m og trykke på ENTER. 2 Vælg "Vist" eller "Skjult" med M/m og tryk på ENTER. Når du vælger "Skjult", vises serveren ikke i fotokategorien. z Du kan ligeledes skjule en server i fotokategorien. Vælg serveren med M/m og tryk på OPTIONS for at vælge "Skjult", og tryk derefter på ENTER. 62

Lynopsætning Nulstilling Gentager Lynopsætning for at udføre de grundlæggende indstillinger. 1 Vælg "Lynopsætning" og tryk på ENTER. 2 Vælg "Start" ved hjælp af