Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

, Når der står "TLK

, Når der står "TLK ON", skal du kontakte din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted. Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke fjerne disken, selv efter du har trykket på Z. , Prøv følgende: 1Sluk for afspilleren og frakobl netledningen. 2Tilslut netledningen igen, mens du trykker ned på Z på afspilleren. 3Hold Z trykket nede på afspilleren indtil skuffen åbner. 4Fjern disken. 5Når "WAIT" vises i displayet på frontpanelet, skal du holde [/1 trykket nede på afspilleren i mere end 10 sekunder, indtil afspilleren tænder igen. Afspilleren reagerer ikke på nogen knapper. , Der er kondenseret fugt inde i afspilleren (side 3). , Hold [/1 trykket nede på afspilleren i mere end 10 sekunder, indtil indikatorerne i displayet på frontpanelet slukker. Hvis afspilleren stadig ikke reagerer på nogen knapper, skal du frakoble netledningen og tilslutte den igen. Du kan ikke tilslutte afspilleren til den trådløse LAN-router (adgangspunktet). , Kontroller, om den trådløse LAN-router (adgangspunktet) er tændt. , Kommunikationsafstanden kan forringes afhængigt af det omgivende miljø som fx vægmateriale, modtageforhold for radiobølger eller andre forhindringer mellem afspilleren og den trådløse LANrouter (adgangspunktet). Flyt afspilleren og den trådløse LAN-router (adgangspunktet) tættere på hinanden. , Enheder, der anvender et 2,4 GHz frekvensbånd som fx en mikroovn, Bluetooth eller trådløse digitalenheder, kan afbryde kommunikationen. Flyt afspilleren væk fra sådanne enheder eller sluk for dem. Den trådløse LAN-router (adgangspunktet) vises ikke på "Scanning efter access point"-listen. , Den trådløse LAN-router (adgangspunktet) vises ikke, hvis du indstiller SSID til at skjules sammen med den trådløse LANrouter (adgangspunktet). Kontroller og nulstil SSID for den trådløse LAN-router (adgangspunktet) manuelt (side 58). Trådløst LAN Du kan ikke tilslutte din pc til Internettet, efter du har indstillet "Indstilling af trådløst LAN (Automat. registrering (WPS))"-indstillingerne. , Trådløs-indstillingerne for den trådløse LAN-router (adgangspunktet) ændres muligvis automatisk, hvis du anvender Wi- Fi Protected Setup-funktionen, før du justerer indstillingerne for den trådløse LAN-router (adgangspunktet). I dette tilfælde skal du kontrollere trådløsindstillingerne for den trådløse LAN-router (adgangspunktet) og ændre trådløsindstillingerne på pc'en, så de passer. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med den trådløse LAN-router (adgangspunktet) angående yderligere oplysninger. 68

Selvdiagnosticeringsfunktion Når selvdiagnosticeringsfunktionen er aktiveret for at forebygge funktionsfejl på afspilleren, vises der enten en fejlkode i displayet på frontpanelet eller blot uden nogen meddelelser på hele skærmen. Kontroller følgende i disse tilfælde. Når der vises en fejlkode i displayet på frontpanelet Fejlkode Exxxx SYS ERR VUP NG FAN ERR Korrigerende handling Kontakt din nærmeste Sonyforhandler eller lokale autoriserede Sonyservicevæksted og opgiv fejlkoden. • Kontroller, at ventilationshullerne på bagsiden af afspilleren ikke er blokerede. • Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation til at forhindre varmeophobning i den. Yderligere information Når det blot vises uden nogen meddelelser på hele skærmen Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller lokale autoriserede Sony-serviceværksted. 69