Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

6 Bemærkning til kunder

6 Bemærkning til kunder i Frankrig WLAN-funktionen i BDP-S560 må kun bruges indendørs. Enhver udendørs brug af WLAN-funktionen i denne BDP-S560 er forbudt på fransk område. Sørg for, at WLANfunktionen i denne BDP-S560 er slået fra, før den bruges udendørs. (ART-beslutning 2002-1009 med ændring af ART-beslutning 03-908 vedrørende brugsrestriktioner på radiofrekvenser).

Bemærkning til kunder i Italien Brug af RLAN-netværket er underlagt følgende bestemmelser: – Vedrørende privat brug sker dette i henhold til den lovgivende forordning nr. 259 af 1.8.2003 ("Lov om elektronisk kommunikation"). Særlig artikel 104, der indeholder oplysninger om, hvornår en forudgående generel tilladelse er påkrævet, og artikel 105, der beskriver tilladelse af brug uden begrænsninger; – Vedrørende befolkningens RLAN-adgang til teleselskabernes netværk og tjenester sker dette i henhold til ministeriel forordning af 28.5.2003 med senere ændringer og iht. artikel 25 (generel tilladelse til brug af elektroniske kommunikationsnetværk og - tjenester) i loven om elektronisk kommunikation. – Vedrørende privat brug sker dette i henhold til ministeriel forordning af 12.07.2007 Bemærkning til kunder på Cypern Slutbrugeren skal registrere RLAN-enheder (eller WASeller Wi-Fi-enheder) hos afdelingen for elektronisk kommunikation (P.I. 6/2006 og P.I. 6A/2006). P.I. 6/2006 er radiokommunikationsforordningen af 2006 (vedrørende kategorier af stationer, der er underlagt generel tilladelse og registrering). P.I. 6A/2006 er den generelle tilladelse vedrørende brug af radiofrekvenser af radiobaserede lokale netværk og trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokale netværk (WAS/RLAN). Bemærkning til kunder i Norge Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt inden for et geografisk område på 20 km i radius fra centrum af Ny-Ålesund, Svalbard. Om denne betjeningsvejledning • I denne vejledning bruges "disk" som en generel henvisning til BD'er, DVD'er eller CD'er, medmindre andet er angivet i teksten eller illustrationerne. • Ikoner som fx BD , der vises oven over hver forklaring, angiver hvilken slags diske, der kan bruges sammen med den funktion, der beskrives. Se "Afspilbare diske" (side 70) for yderligere oplysninger. • I instruktionerne i denne vejledning beskrives betjeningsknapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge betjeningsknapperne på afspilleren, hvis de har de samme symboler som dem på fjernbetjeningen. • Illustrationerne på skærmdisplayet i denne vejledning er muligvis ikke helt magen til den grafik, der vises på din tv-skærm. • NØDVENDIGE oplysninger (for at undgå forkert betjening) står under ikonet b. NYTTIGE oplysninger (tips og anden nyttig information) står under ikonet z. 7