Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Wi-Fi Protected Setup

Wi-Fi Protected Setup (side 26, 32) Wi-Fi Protected Setup-specifikationen indstiller nemt sikkerheden for trådløse hjemmenetværk. Der er 2 måder at anvende Wi-Fi Protected Setup-funktionen på: – Trykknaps-konfigurationsmetoden, der anvender WPS-knappen på den trådløse LAN-router (adgangspunktet) – PIN-kodemetoden, der anvender en PINkode x.v.Colour (side 51) x.v.Colour er en almindelig betegnelse for den xvYCC-standard, der er foreslået af Sony. xvYCC er en international standard for farveområdet i video. Denne standard kan vise et bredere farveinterval end den, der aktuelt benyttes som sendestandard. 24p True Cinema (side 50) Film, der optages med filmkamera, består af 24 billeder pr. sekund. Eftersom konventionelle fjernsyn (både CRT og fladskærme) viser billeder i intervaller på enten 1/60 eller 1/50 sekund, vises de 24 billeder ikke ved en jævn hastighed. Når afspilleren er sluttet til et tv med 24pfunktion, viser afspilleren hvert billede med intervaller på 1/24 sekund — det samme interval som oprindeligt blev optaget med filmkameraet, og den gengiver derfor overbevisende det oprindelige biografbillede. 80

Indeks Ord i anførselstegn vises på skærmen. Tal 24p True Cinema 80 A AACS 78 Afspilbare diske 70 Afspilningsinformation 39 ANGLE 10 AUDIO 10 "Automatisk strømbesparing" 57 AVCHD 72, 78 B Batterier 28 "BD/DVDvisningsindstillinger" 54 "BD-data" 38 BD-LIVE 25, 37 BD-R 70, 78 BD-RE 70, 78 Bitstream 66 Blu-ray Disc 70, 78 BONUSVIEW 37 BRAVIA Sync 18, 66 Børnelås 12, 67 Børnesikring 36, 54 C CD 70 D Deep Colour 51, 79 Diasshow 42, 44, 45 Direkte afspilning 18, 36 Disklås 36 DISPLAY 11 Display på frontpanel 13 "Displaylys" 57 DLNA 45, 61, 79 Dolby Digital 23, 52 Dolby Digital Plus 74, 79 Dolby TrueHD 74, 79 DTS 23, 53 DTS-HD 74, 79 DVD 70 E Ekstern hukommelse 25, 37, 67 F Farveknapper 11 Fejlfinding 64 Fjernbetjening 10, 28, 29 "Foto" 42 Frys ramme 11 G Genoptag 11, 36, 42 H HD-lyd 74 HDMI 17, 22, 30, 49, 51, 52, 66, 79 Hjemmemenu 46 HOME 11, 35, 46 "Hurtig start-tilstand" 57 I "Indstillinger for foto" 56 "Indstillinger for lyd" 40 Indtast tegn 60 K "Kontrol til HDMI" 18, 36, 57, 66 L Langsom gengivelse 11 Lokal hukommelse 25, 37, 67 LTH 79 "Lydindstillinger" 52 "Lydudgangsprioritet" 52 Lydudgangssignaler 74 Lynopsætning 30, 63 M MAC-adresse 58 MP3-lydspor 41, 70 "Musik" 41 N "Netværksindstillinger" 58 "Netværksopdatering" 27, 47 "Nulstilling" 63 Nulstilling af afspilleren 63 O Opdatering 27, 47 "Opsætning" 46 OPTIONS 11, 37, 41, 43 P PhotoTV HD 43, 79 POP UP/MENU 11, 37 R Regionskode 71 S Selvdiagnosticeringsfunktion 69 "Skærmsprog" 57 Slukning af system 18 Softwareopdatering 27, 47, 58 Sprog følger 18 SUBTITLE 10 "Systemindstillinger" 57 "Søg efter kapitel" 38 "Søg efter titel" 38 T THEATRE 10, 18 Tilslutning AV-forstærker (receiver) 21 TV 16 TOP MENU 11, 37 "Tv-type" 48 ,fortsættes 81