Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

10 Osat ja ohjaimet

10 Osat ja ohjaimet Katso lisätietoja sulkeissa olevilta sivuilta. Kaukosäädin Numerossa 5 sekä painikkeissa AUDIO, 2 + ja N on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä, kun käytät soitinta. b Kaukosäätimen käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat levyn tai tilanteen mukaan. A THEATRE (sivu 18) Vaihtaa automaattisesti optimaaliseen videotilaan elokuvien katsomista varten. HDMI-kaapelilla AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) kytkettynä myös kaiutinlähtö kytkeytyy automaattisesti. HDMI-kaapelilla Teatteritilayhteensopivaan televisioon TV:n videotilaksi vaihtuu Teatteritila. b THEATRE-painike toimii vain liitettynä Sony Theatre Mode -yhteensopivaan AVvahvistimeen (vastaanottimeen) tai Sony Theatre Mode -yhteensopivaan televisioon. TV t (TV:n tulon valinta) (sivu 29) Vaihtaa TV:n ja muiden tulolähteiden välillä. TV [/1 (päällä/valmiustila) (sivu 29) Käynnistää television tai asettaa sen valmiustilaan. [/1 (päällä/valmiustila) (sivu 30) Käynnistää soittimen tai asettaa sen valmiustilaan. B Numeropainikkeet (sivu 38, 60) Syöttää nimikkeen/jakson numeroita jne. 2 (äänenvoimakkuus) +/– (sivu 29) Säätää TV:n äänenvoimakkuutta. TIME (sivu 13) Näyttää kuluneen/jäljellä olevan toistoajan etupaneelin näytössä. Aina kun painiketta painetaan, näyttöön vaihtuu joko kulunut toistoaika tai jäljellä oleva toistoaika. AUDIO (sivu 54) Valitsee kieliääniraidan, jos BD-ROM-/ DVD VIDEO -levylle on tallennettu monikielisiä ääniraitoja. Valitsee CD-levyjen ääniraidan. SUBTITLE (sivu 54) Valitsee tekstityskielen, jos BD-ROM-/ DVD VIDEO -levylle on tallennettu monikielisiä tekstityksiä. ANGLE Vaihtaa muihin kuvakulmiin, jos BD- ROM-/DVD VIDEO -levylle on tallennettu useita kuvakulmia.

C Väripainikkeet (punainen/vihreä/ keltainen/sininen) Pikanäppäimet, joilla valitaan eräiden BD-valikkojen kohteita (voidaan käyttää myös BD-levyjen interaktiivisiin Javatoimintoihin). D TOP MENU (sivu 37) Avaa tai sulkee BD- tai DVD-levyn päävalikon. POP UP/MENU (sivu 37) Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn avattavan valikon tai DVD-levyn valikon. OPTIONS (sivu 37, 42) Valittavissa olevien vaihtoehtojen valikko tulee ruutuun. HOME (sivu 35, 46) Avaa soittimen kotivalikon. Sulkee kotivalikon, kun CD asetetaan laitteeseen. RETURN Palaa edelliseen näyttöön. (edellinen/seuraava) Siirtyy edelliseen/seuraavaan lukuun/ raitaan tai tiedostoon. Jos haluat siirtyä edellisen raidan alkuun, paina . kaksi kertaa. / (pikauusinta/nopeasti eteenpäin) Toistaa kohtauksen/siirtää kohtausta nopeasti hieman eteenpäin. Aina kun -painiketta painetaan, pikakelaa kohtausta eteenpäin 15 sekuntia. Aina kun -painiketta painetaan, toistaa nykyistä kohtausta uudelleen 10 sekuntia. m/M (pikakelaus taakse-/ eteenpäin) Kelaa levyä nopeasti taakse-/eteenpäin, kun sitä painetaan toiston aikana. Aina kun painiketta painetaan, hakunopeus vaihtuu seuraavasti*: Toistosuunta M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120) Suunta taaksepäin n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t m3 (×120) Kun pidät painiketta painettuna, pikakelaus eteen-/taaksepäin jatkuu valitulla nopeudella, kunnes vapautat painikkeen. * Hakunopeus ei vaihdu CD-levyjä ja MP3- ääniraitoja toistettaessa. Nopeuskertoimet ovat likiarvoja. – Voit palata normaaliin toistoon painamalla N. Toistaminen hidastetusti/pysäytyskuva (vain toistosuunta) Toistaa BD-/DVD-levyjä hidastetusti, kun painiketta M painetaan yli sekunnin ajan taukotilassa. Toistaa ruudun kerrallaan, kun painiketta M painetaan lyhyesti taukotilassa. – Voit palata normaaliin toistoon painamalla N. N (toisto) (sivu 35) Aloittaa toiston tai aloittaa sen uudelleen. Jatkaa toistoa kohdasta, jossa painettiin x (jatka toistoa). Toistaa diaesityksen, kun JPEGkuvatiedostoja sisältävä levy on asetettu. DISPLAY (sivu 39) Näyttää toistotiedot kuvaruudussa. X (tauko) Keskeyttää toiston tai aloittaa sen uudelleen. x (seis) Pysäyttää toiston ja muistaa pysäytyskohdan (palautuspiste) (sivu 36, 41). Nimikkeen/raidan palautuspiste on viimeksi toistettu kohta tai valokuvakansion viimeinen valokuva. ,jatkuu 11