Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Etupaneeli

Etupaneeli N-painikkeessa on tuntopiste. Käytä tuntopistettä viitteenä, kun käytät soitinta. A [/1 (päällä/valmiustila) (sivu 30) Käynnistää soittimen tai asettaa sen valmiustilaan. B Levykelkka (sivu 35) C Blu-ray Disc -merkkivalo Syttyy valkoisena, kun soitin käynnistetään. Syttyy sinisenä, kun toistetaan BDlevyjä. D Etupaneelin näyttö (sivu 13) E WLAN-merkkivalo Syttyy, kun ”Langaton” valitaan liitäntätavaksi ”Verkkoasetukset”- valikon kohdassa ”Internet-asetukset” (sivu 58). F Kaukosäätimen vastaanotin (sivu 28) G N (toisto), x (seis) (sivu 35) Aloittaa tai pysäyttää toiston. H Z (auki/kiinni) (sivu 35) Avaa tai sulkee levykelkan. I USB -liitin (sivu 43) Liitä USB-laite tähän liittimeen. Levykelkan lukitus (Lapsilukko) Voit lukita levykelkan, jotta sitä ei voi avata vahingossa. Kun soitin on käynnistetty, pidä soittimen N-painike painettuna vähintään 10 sekuntia, kunnes etupaneelin näytössä näkyy ”LOCKED”. Levykelkka on lukittu. Voit vapauttaa levykelkan pitämällä soittimen N-painikkeen painettuna, kunnes etupaneelin näytössä näkyy ”UNLOCK”. 12

Etupaneelin näyttö A N, X Syttyy toiston tai tauon aikana. B HD (sivu 49) Syttyy, kun lähetetään 720p/1080i/ 1080p-videosignaaleja HDMI OUT -liittimestä tai 720p/1080ivideosignaaleja COMPONENT VIDEO OUT -liittimistä. C HDMI (sivu 17) Syttyy, kun HDMI-laite tunnistetaan. D EXT (sivu 25) Syttyy, kun ulkoinen muisti tunnistetaan. E Toistotiedot Voit tarkistaa aikatiedot. Painele TIME toiston aikana. Näyttö vaihtuu seuraavasti: BD-ROM/DVD VIDEO -levyä toistettaessa Nykyisen nimikkeen kulunut aika r Nykyisen nimikkeen jäljellä oleva aika CD-levyä toistettaessa Nykyisen raidan kulunut aika r Nykyisen raidan jäljellä oleva aika r Nykyisen levyn kulunut aika* r Nykyisen levyn jäljellä oleva aika* * Paitsi MP3-ääniraidat F Verkkoyhteyden merkkivalo Syttyy, kun käytetään verkkoa ja ladataan soittimen ohjelmistoa. Jos haluat lisätietoja soittimen ohjelmiston lataamisesta, katso sivu 47. b Verkkoyhteyden merkkivalo ei välttämättä syty verkkoyhteyden vianmäärityksen tai muiden toimenpiteiden aikana, vaikka verkkoa käytetään. z ”T” (nimike tai raita), ”C” (jakso) tai ”D” (levy) saattaa näkyä levystä riippuen. ,jatkuu 13