Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

9 Aseta

9 Aseta ”Pikakäynnistystila”- asetukseksi ”Päällä” tai ”Pois” ja paina ENTER. Vaihe 8: WLANasetukset Verkkoasetukset vaihtelevat liitäntätavan tai WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) mukaan. Katso ”Vaihe 4: Liitäntä verkkoon” sivulla 26, kun haluat tarkistaa asianmukaiset asetukset. Jos haluat lisätietoja ”Pikakäynnistystila”-ominaisuudesta, katso sivu 57. 10 Valitse ”Lopeta” ja paina ENTER. z • Voit palauttaa asetusten tehdasarvot (sivu 63). • Voit suorittaa ”Pika-asetus”-toiminnon uudelleen ”Pika-asetus”-kohdasta ”Asetukset”-valikossa (sivu 63). WLAN-asetukset (Autom. rekisteröinti (WPS)) Toimi seuraavasti, kun soitin liitetään Wi-Fi Protected Setup -yhteensopivan WLANreitittimeen (liitäntäpisteeseen), jonka suojaus on asetettu. b WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) langattomat asetukset voivat muuttua automaattisesti, jos käytetään Wi-Fi Protected Setup -toimintoa ennen WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) asetusten muuttamista. Tällöin tietokoneen langattomia asetuksia täytyy ehkä muuttaa vastaavasti. Katso tarkempia tietoja WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) mukana toimitetusta käyttöoppaasta. 1 Noudata vaiheita 1 ja 2 kohdassa ”Vaihe 4: Liitäntä verkkoon” sivulla 26. 2 Paina HOME. 3 Valitse (Asetukset) painamalla

8 Tarkista WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) WPS-painikkeen sijainti ja miten sitä painetaan. WPS-painikkeen sijainti ja miten sitä painetaan vaihtelee WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) mukaan. Katso tarkempia tietoja WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) mukana toimitetusta käyttöoppaasta. 9 Valitse ”Käynnistä” ja paina ENTER. 10 Pidä WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) WPS-painike painettuna, kunnes WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) valo alkaa vilkkua. Paina WPS-painiketta 2 minuutin sisällä vaiheen 9 jälkeen. Ilmoitus ”Liitäntäpiste on rekisteröity.” tulee näkyviin. Esimerkki: kun WLAN-reitittimessä (liitäntäpisteessä) on WPS-painike 12 Valitse ”Suorita” painikkeilla M/m ja paina ENTER. Verkkoyhteyden vianmääritys käynnistyy. Kun soitin on lopettanut verkkoyhteyden vianmäärityksen, tulokset näytetään. Jos näkyviin tulee virheilmoitus, noudata näytössä näkyviä ohjeita. Jos haluat lisätietoja, mene seuraavaan sivustoon ja tarkista FAQ-sisältö: http://support.sony-europe.com/ 13 Valitse ”Lopeta” ja paina ENTER. 14 Tarkista asetukset, valitse ”Lopeta” ja paina sitten ENTER. Ilmoitus ”Asetukset ovat valmiit.” tulee näkyviin. Jos verkon vianmäärityksen tuloksissa näkyy virheilmoitus, lue se. Tee sitten verkon asetukset uudelleen tai suorita verkon vianmääritys uudelleen. Liitännät ja asetukset b • Jos soitin ei tunnista WLAN-reititintä (liitäntäpistettä), toista vaiheesta 9 alkaen hetken kuluttua. • WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) suojauksen mukaan Wi-Fi Protected Setup -toimintoa ei ehkä voi käyttää eräissä tapauksissa. Noudata tällöin näytössä olevia ohjeita ja muuta WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) asetukset. 11 Valitse ”Älä käytä” ja paina ENTER. Jos Internet-palveluntarjoajalla on määrätty välityspalvelinasetus, valitse ”Käytä”. Katso tarkempia tietoja kohdasta ”Verkkoasetukset” sivulla 58. WLAN-asetukset (Liitäntäpisteen haku) Toimi seuraavasti, kun soitin liitetään Wi-Fi Protected Setup -yhteensopivaan WLANreitittimeen (liitäntäpisteeseen) ilman suojausta tai reitittimeen, joka ei ole Wi-Fi Protected -yhteensopiva. 1 Noudata vaiheita 1 ja 2 kohdassa ”Vaihe 4: Liitäntä verkkoon” sivulla 26. 2 Tarkista WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) asetusnäytöstä SSID ja suojausavain. Jos haluat tietoja WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) asetusnäytön käyttämisestä, käy seuraavassa WWWsivustossa tai kysy neuvoa WLANreitittimen (liitäntäpisteen) valmistajalta: http://support.sony-europe.com/ – Suojaustyyppi: Tietoja suojaustyypistä, jota voidaan käyttää tässä soittimessa, on kohdassa ”Tietoja WLANsuojauksesta” sivulla 73. – Suojausavain: WLAN-reitittimellä (liitäntäpisteellä) on WEP- tai WPAavain valitun suojaustyypin mukaan. ,jatkuu 33