Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Ääniominaisuuksien

Ääniominaisuuksien säätäminen 1 Paina OPTIONS toiston aikana. Asetusvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse ”Audioasetukset” painikkeilla M/ m ja paina ENTER. ”Audioasetukset”-näyttö tulee näkyviin. Musiikki-CD-levyjen ja MP3-ääniraitojen toistaminen DATA BD *1 *2 DATA DVD CD DATA CD *3 *1 MP3-ääniraitoja sisältävät BD-RE-/BD-R-levyt *2 MP3-ääniraitoja sisältävät DVD-ROM- ja DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R-levyt *3 MP3-ääniraitoja sisältävät CD-ROM- ja CD- RW/CD-R-levyt 3 Valitse kohde painamalla M/m ja paina ENTER. Oletusasetukset on alleviivattu. Toiminnot AV SYNC (lyhyt) 0 ~ 120 ms (pitkä) Äänisuodatin (vain analogiset äänisignaalit) Tiedot Säätää kuvan ja äänen välistä eroa viivästyttämällä äänilähtöä suhteessa kuvalähtöön (0 – 120 millisekuntia). • Terävä: Tarjoaa leveän taajuusalueen ja tilan tunnun. Valitse normaalisti tämä. •Hidas: Tarjoaa pehmeän ja lämpimän äänen. 4 Valitse tai säädä asetuksia painamalla

4 Valitse albumi tai raita painikkeilla M/m ja paina ENTER. Jos valitset albumin, valitse sen raita painikkeilla M/m ja paina N tai ENTER. Jos haluat toistaa koko albumin, valitse albumi ja paina N. Käytettävissä olevat asetukset 1 Paina OPTIONS. Asetusvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse kohde painamalla M/m ja paina ENTER. Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat tilanteen mukaan. Toiminnot Toista Toista alusta Lopeta Tiedot Musiikin toistotoimintoja Painikkeet N x X Toistaa valitun raidan. Toistaa nykyisen raidan alusta (vain musiikki- CD:t). Pysäyttää valitun raidan toiston. Toiminnot Aloittaa toiston tai aloittaa sen uudelleen. Jatkaa toistoa kohdasta, jossa painettiin x (paitsi MP3-ääniraidat). Lopettaa toiston. Keskeyttää toiston. ./> Siirtyy nykyisen tai seuraavan raidan alkuun. Jos haluat siirtyä edelliseen raitaan, paina . kaksi kertaa. m/M TIME AUDIO Pikakelaa taakse-/eteenpäin painettaessa toiston aikana. Vaihtaa kuvaruudun ja etupaneelin näytön aikatiedot (sivu 13). Valitsee stereo- tai monoraidat (paitsi MP3- ääniraidat). b • Toiston pysäytyskohta (palautuspiste) poistetaan muistista, kun: – levykelkka avataan tai – soitin sammutetaan. • Soitin voi toistaa seuraavia MP3-ääniraitoja. – Muoto: MPEG-1 Audio Layer 3 – Näytteenottotaajuus: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz – Kanavien lukumäärä: 2 kanavaa – Bittinopeus: 64 – 320 kb/s – Tiedostokoko: Enintään 1 Gt – Toistoaika: 1 – 9 000 s – Tunniste: .mp3/.MP3 – Raitojen lukumäärä: Enintään 500 raitaa (sis. albumit, jos on) • Soitin ei tunnista seuraavia MP3-albumeita/ -raitoja. – MP3-albumit/-raidat, joilla on erittäin pitkät nimet – MP3-albumit, jotka sisältävät MP3-ääniraitoja, joilla on erittäin pitkät nimet – MP3-albumit 5. puussa ja MP3-albumit/-raidat 6. puussa tai alemmassa • Soitin ei voi toistaa seuraavia MP3-albumeita/ -raitoja. – Monofonisina tallennetut MP3-ääniraidat – MP3-albumit/-raidat, jotka on tallennettu BD- R-levyille muussa kuin UDF (Universal Disk Format) 2.6 muodossa – MP3-albumit/-raidat, jotka on tallennettu BD- RE-levyille muussa kuin UDF (Universal Disk Format) 2.5 muodossa • Eräiden MP3-ääniraitojen kulunutta aikaa ei välttämättä näytetä oikein. Toisto 41