Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

• Älä asenna

• Älä asenna soitinta kaltevaan asentoon. Se on suunniteltu käytettäväksi vain vaakasuorassa asennossa. • Pidä soitin ja levyt etäällä voimakkaita magneetteja sisältävistä laitteista, kuten mikroaaltouuneista ja suurista kaiuttimista. • Älä aseta metalliesineitä etupaneelin eteen. Se voi rajoittaa radioaaltojen vastaanottoa. • Älä sijoita soitinta paikkaan, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. Se voi aiheuttaa lääketieteellisten laitteiden toimintahäiriön. • Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta ennen WLANtoiminnon käyttämistä. • Soitin tulee asentaa ja sitä tulee käyttää niin, että sen ja henkilön vartalon välinen etäisyys on vähintään 20 cm (lukuunottamatta raajoja: kädet, ranteet, jalat ja nilkat). • Älä aseta raskaita tai epävakaita esineitä soittimen päälle. • Älä laita levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä. Se voi vahingoittaa soitinta tai esinettä. • Kun siirrät soitinta, poista kaikki levyt. Jos et tee näin, levy voi vaurioitua. • Kun siirrät soitinta, irrota virtajohto ja kaikki muut kaapelit soittimesta. Virtalähteet • Soitinta ei kytketä irti verkkovirrasta niin kauan kuin se on liitettynä pistorasiaan, vaikka soitin sammutettaisiin virtakytkimestä. • Irrota soitin pistorasiasta, jos soitinta ei aiota käyttää pitkän aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta tarttumalla itse pistotulppaan. Älä koskaan vedä johdosta. • Noudata seuraavia ohjeita, jotta virtajohto ei vahingoitu. Älä käytä virtajohtoa, jos se on vahingoittunut, sillä seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. – Älä jätä virtajohtoa puristuksiin soittimen ja seinän, hyllyn jne. väliin. – Älä laita mitään raskasta virtajohdon päälle tai vedä johdosta. Äänenvoimakkuuden säätäminen Älä nosta äänenvoimakkuutta kuunnellessasi erittäin hiljaista tai äänetöntä kohtaa. Muuten korvasi ja kaiuttimet voivat vahingoittua, kun toistetaan erittäin voimakas kohta. Puhdistaminen Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä, hankausjauhetta äläkä liuotinta kuten alkoholia tai bensiiniä. Levyjen puhdistaminen, levyn/linssin puhdistusaineet Älä käytä puhdistuslevyä äläkä levyn/linssin puhdistajia (mukaan lukien märkä- tai suihketyyppiset). Nämä voivat aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. Osien vaihtaminen Jos tämä yksikkö vaatii korjausta, korjatut osat voidaan kerätä uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit • Tämä tuote sisältää Yhdysvaltalaisten patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa tekijänoikeuksien suojaustekniikkaa. Tämän tekijänoikeuksien suojaustekniikan käyttämiseen tulee olla Macrovisionin:n lupa, ja se on tarkoitettu kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei Macrovisionin:n antamasta luvasta muuta johdu. Käänteinen suunnittelu tai purkaminen on kielletty. • ”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo ovat Panasonic Corporation:n ja Sony Corporationin tavaramerkkejä. • Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ja logot ovat Sun Microsystems, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. • , ”XMB” ja ”xross media bar” ovat Sony Corporationin ja Sony Computer Entertainment Inc.:n tavaramerkkejä. • Tämä tuote sisältää HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -tekniikkaa. HDMI, HDMI-logo ja High- Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. • ”Blu-ray Disc” on tavaramerkki. • ”Blu-ray Disc”-, ”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-, ”DVD+R”-, ”DVD-R”-, ”DVD VIDEO”- ja ”CD”- logot ovat tavaramerkkejä. • ”BD-LIVE”, ”BD-LIVE”- logo ja ”BONUSVIEW” ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä. • ”x.v.Colour” ja ”x.v.Colour”- logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä. • ”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki. 4

• ”PhotoTV HD” ja ”PhotoTV HD” -logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä. • Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki. • Wi-Fi Protected Setup -merkki on Wi-Fi Alliancen merkki. • ”Wi-Fi CERTIFIED” ja ”Wi-Fi Protected Setup” ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä. •DLNA ® , DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä. • Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. • Muut järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei ole osoitettu merkkejä ja ®. Huomautus eurooppalaisille asiakkaille Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa: AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA TÄRKEÄ HUOMAUTUS Varoitus: Tämä soitin voi pitää pysäytyskuvan tai kuvaruutunäytön televisioruudulla rajattoman ajan. Jos pysäytyskuva tai kuvaruutunäyttö jätetään televisioruudulle pitkäksi aikaa, televisioruutu voi vioittua pysyvästi. Plasmanäytöt ja projektiotelevisiot ovat herkkiä tälle. Jos sinulla on soitinta koskevia kysymyksiä tai ongelmia, kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä. ,jatkuu 5