Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Ohjelmiston

Ohjelmiston päivitysilmoitus Ilmoittaa uudemmasta ohjelmistoversiosta. Tämän toiminnon käyttöön tarvitaan verkkoyhteys ja asetukset (sivu 58). Päällä Pois Järjestelmätiedot Asettaa soittimen ilmoittamaan uudemmasta ohjelmistoversiosta (sivu 47). Poistaa toiminnon käytöstä. Näyttää soittimen ohjelmistoversion tiedot ja MAC-osoitteen. Verkkoasetukset Internet-asetukset Näitä asetuksia tarvitaan, kun soitin yhdistetään Internetiin. Syötä laajakaistareitittimen tai WLAN-reitittimen (aakkosnumeeriset) arvot. Tarvittavat asetuskohteet voivat vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai reitittimen mukaan. Katso lisätietoja Internetpalveluntarjoajan tai reitittimen mukana toimitetuista ohjeista. 1 Valitse ”Internet-asetukset” kohdassa ”Verkkoasetukset” ja paina ENTER. 2 Valitse ”Käynnistä” ja paina ENTER. 3 Valitse liitetyn reitittimen tyyppi ja paina ENTER. Langaton Langallinen Valitse tämä liitettäessä WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) kautta. Valitse tämä liitettäessä suoraan laajakaistareitittimeen ja siirry vaiheeseen 10. 58

4 Valitse WLAN-määritystapa ja paina ENTER. 6 Valitse manuaalinen rekisteröintitapa ja paina ENTER. Autom. rekisteröinti (WPS) Liitäntäpisteen haku Manuaal. rekisteröinti Kun soitin liitetään Wi- Fi Protected Setup -yhteensopivaan WLAN-reitittimeen (liitäntäpisteeseen), jonka suojaus on asetettu, valitse tämä ja siirry kohdan ”WLANasetukset (Autom. rekisteröinti (WPS))” vaiheeseen 7 sivulla 32. Valitse tämä, kun soitin liitetään Wi-Fi Protected Setup -yhteensopivaan WLAN-reitittimeen (liitäntäpisteeseen) ilman suojausta tai reitittimeen, joka ei ole Wi-Fi Protected -yhteensopiva. Valitse tämä, kun haluat tehdä kaikki asetukset manuaalisesti. 5 Tarkista seuraavat WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) asetukset. – SSID (Service Set Identifier) – Suojaustyyppi: Tietoja suojauksesta, jota voidaan käyttää tässä soittimessa, on kohdassa ”Tietoja WLANsuojauksesta” sivulla 73. – Suojausavain: WLAN-reitittimellä (liitäntäpisteellä) on WEP- tai WPAavain valitun suojaustyypin mukaan. • Jos valitset ”Liitäntäpisteen haku” vaiheessa 4, siirry vaiheeseen 9 kohdassa ”WLAN-asetukset (Liitäntäpisteen haku)” sivulla 33. z • WEP- tai WPA-avain voidaan näyttää ”salasanana” tai ”verkkoavaimena” WLANreitittimen (liitäntäpisteen) mukaan. • WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) SSID näkyy tietokoneen langattomien verkkojen luettelossa. Tarkista liitetyn verkon SSID sivulta 26. Manuaal. rekisteröinti (WPS) PINmenetelmä Jos haluat tehdä kaikki asetukset manuaalisesti, valitse tämä ja syötä SSID. Kun haluat syöttää merkkejä, katso sivu 60. Valitse tämä, kun soitin liitetään Wi-Fi Protected Setup -yhteensopivaan WLAN-reitittimeen (liitäntäpisteeseen), ja käytä PIN-koodia. • Kun valitaan ”(WPS) PIN-menetelmä”, tämän soittimen PIN-koodi tulee näkyviin. Rekisteröi koodi WLANreitittimeen (liitäntäpisteeseen) 2 minuutin kuluessa siitä, kun painettiin ”Käynnistä”, ja siirry vaiheeseen 12. Katso tarkempia tietoja rekisteröinnistä WLAN-reitittimen (liitäntäpisteeseen) mukana tulleesta käyttöoppaasta. 7 Valitse suojaus ja paina ENTER. WEP- tai WPA-avaimen syöttönäyttö tulee näkyviin. • Jos valitset ”Ei mit.”, siirry vaiheeseen 10. 8 Syötä WEP- tai WPA-avain painamalla ENTER. Kun haluat syöttää merkkejä, katso sivu 60. b Varmista, että WEP- tai WPA-avain on syötetty oikein, ennen kuin jatkat vaiheeseen 9. Kun painat , vaiheessa 9, et voi enää tarkistaa merkkejä näytössä. 9 Paina ,. b WEP- tai WPA-avain näytetään 8 tähtenä riippumatta siitä, montako merkkiä syötettiin. Asetukset ja säädöt ,jatkuu 59