Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Vianmääritys Jos

Vianmääritys Jos soittimen käytön aikana esiintyy seuraavia ongelmia, yritä korjata ne tämän vianmääritysoppaan avulla, ennen kuin pyydät korjausta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään. Virta Virta ei kytkeydy. , Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla. , Soittimen käynnistyminen kestää jonkin aikaa. Lisätietoja Ilmoitus ”Uusi ohjelmistoversio on löytynyt verkosta. Suorita päivitys kohdasta "Verkkopäivitys".” tulee näkyviin, kun soitin käynnistetään. , Katso ”Verkkopäivitys” (sivu 47) ja päivitä soittimeen uudempi ohjelmistoversio. Levy Levyä ei voi toistaa. , Levy on likainen. , Levy on ylösalaisin. Käännä levy oikein päin. , Levy on kiero. , Yrität toistaa levyä, joka on muodossa, jota ei voi toistaa tällä soittimella (sivu 70). , BD- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa soittimen koodia. , Soitin ei voi toistaa tallennettua levyä, jota ei ole viimeistelty oikein (sivu 70). 64

Kuva Katso myös ”Liitäntä HDMI-liittimeen” (sivu 17), kun liität laitteita HDMIkaapelilla. Ei kuvaa/kuvassa on kohinaa. , Tarkista, että liitäntäkaapelit on kytketty kunnolla. , Tarkista, ovatko liitäntäkaapelit vahingoittuneet. , Tarkista liitäntä televisioon (sivu 16) ja aseta TV:n tulovalitsin siten, että soittimen signaali näkyy kuvaruudussa. , Kaksikerroksista BD-/DVD-levyä toistettaessa kuva ja ääni voivat pysähtyä hetkeksi kohdassa, jossa kerros vaihtuu. Ei kuvaa, kun kohdassa ”Videokuvan esitysmuoto” valittu videolähdön tarkkuus on väärä. , Paina soittimen x-painiketta vähintään 10 sekuntia, niin videolähdön tarkkuudeksi palautetaan alhaisin tarkkuus. Kuva ei täytä näyttöä, vaikka kuvasuhde on asetettu ”DVD:n kuvasuhde” -kohdassa ”Videoasetukset”-valikossa. , Levyn kuvasuhde on kiinteä DVD:llä (sivu 49). Videosignaaleja ei lähetetä muista kuin HDMI OUT -liittimestä, kun liitetään HDMI OUT -liitin ja muita videolähtöliittimiä samaan aikaan. , Valitse ”Videokuvan esitysmuoto” -asetukseksi ”Komponenttivideo” ”Videoasetukset”-valikossa (sivu 49). Ei BD-ROM-kuvaa. , Tarkista ”BD-ROM 1080/24p -lähtö” -asetus ”Videoasetukset”-valikosta (sivu 50). Ääni Katso myös ”Liitäntä HDMI-liittimeen” (sivu 22), kun liität laitteita HDMIkaapelilla. Ei ääntä. , Tarkista, että liitäntäkaapelit on kytketty kunnolla. , Tarkista, ovatko liitäntäkaapelit vahingoittuneet. , Tarkista liitäntä AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) (sivu 21) ja vaihda AVvahvistimen (vastaanottimen) tulovalitsin niin, että soittimen äänisignaalit lähetetään AV-vahvistimesta (vastaanottimesta). , Soitin on skannaustilassa. , Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT -liittimestä, tarkista ääniasetukset (sivu 52). Ääntä ei lähetetä oikein. , Tarkista ”Aänilähdön ensisijaisuus” -asetus ”Ääniasetukset”-valikosta (sivu 52). Äänenvoimakkuus on alhainen. , Eräiden BD- tai DVD-levyjen äänenvoimakkuus on alhainen. , Kokeile vaihtaa ”Audio DRC” -asetukseksi ”TV-muoto” ”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 53). , Valitse ”Audiovaimennus”-asetukseksi ”Pois” ”Ääniasetukset”-valikossa (sivu 52). Lisätietoja Kuvan tumma alue on liian tumma/kirkas alue on liian kirkas tai epäluonnollinen. , Valitse ”Kuvalaatutila”-asetukseksi ”Normaali” (oletus) (katso ”Videoiden kuvan ja äänen säätäminen” sivu 39). Kuvaa ei lähetetä oikein. , Tarkista ”Videokuvan esitysmuoto” -asetukset ”Videoasetukset”-valikosta (sivu 49). ,jatkuu 65