Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Soitin ei tottele

Soitin ei tottele mitään painiketta. , Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta (sivu 3). , Pidä soittimen [/1-painike painettuna yli 10 sekuntia, kunnes etupaneelin näytön merkkivalot sammuvat. Jos soitin ei vieläkään tottele mitään painiketta, irrota virtajohto ja liitä se sitten uudelleen. WLAN-reititintä (liitäntäpistettä) ei näy ”Liitäntäpisteen haku” -luettelossa. , WLAN-reititintä (liitäntäpistettä) ei näytetä, jos SSID on määritetty piilotettavaksi WLAN-reitittimessä (liitäntäpisteessä). Tarkista ja nollaa WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) SSID manuaalisesti (sivu 58). WLAN Tietokoneella ei saa Internet-yhteyttä, kun kohdan ”WLAN-asetukset (Autom. rekisteröinti (WPS))” asetukset on tehty. , WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) langattomat asetukset voivat muuttua automaattisesti, jos käytetään Wi-Fi Protected Setup -toimintoa ennen WLANreitittimen (liitäntäpisteen) asetusten muuttamista. Tarkista tässä tapauksessa WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) langattomat asetukset ja muuta tietokoneen langattomat asetukset vastaavasti. Katso tarkempia tietoja WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Soitinta ei voi liittää WLAN-reitittimeen (liitäntäpisteeseen). , Tarkista, onko WLAN-reititin (liitäntäpiste) päällä. , Ympäristön, kuten seinämateriaalin, radioaaltojen vastaanotto-olosuhteiden tai soittimen ja WLAN-reitittimen (liitäntäpisteen) välisten esteiden takia tiedonsiirtoetäisyys voi olla lyhyempi. Siirrä soitin ja WLAN-reititin (liitäntäpiste) lähemmäs toisiaan. , 2,4 GHz:n taajuuskaistaa käyttävät laitteet, kuten mikroaalto-, Bluetooth- tai digitaaliset langattomat laitteet, voivat keskeyttää tiedonsiirron. Siirrä soitin kauemmas tällaisista laitteista tai sammuta tällaiset laitteet. Itsediagnoositoiminto Kun itsediagnoositoiminto aktivoituu estämään soittimen toimintahäiriön, etupaneelin näyttöön ilmestyy virhekoodi tai ilmestyy koko näyttöön ilman ilmoituksia. Jos näin tapahtuu, tarkista seuraavat seikat. Kun etupaneelin näytössä näkyy virhekoodi Virhekoodi Exxxx SYS ERR VUP NG FAN ERR Korjaava toimenpide Ota yhteys Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltopalveluun ja ilmoita virhekoodi. • Tarkista, että soittimen takana olevia ilmanvaihtoaukkoja ei ole tukittu. • Estä lämmön kertyminen soittimeen sijoittamalla se paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Jos koko näytössä näkyy vain ilman viestejä Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltopalveluun. 68

Levyt, joita voidaan toistaa Tyyppi Levyn logo Tässä oppaassa käytetty kuvake Ominaisuudet Blu-ray Disc DVD VIDEO BD DATA BD DVD BD-ROM- ja BD-RE-/BD-R-levyt BDMV- ja BDAV-tilassa, mukaan lukien 8 cm:n levyt (yksi kerros) ja DL-levyt MP3-ääniraitoja* tai JPEGkuvatiedostoja sisältävät BD-RE-/BD-Rlevyt Levyt kuten ostettavat tai vuokrattavat elokuvat Lisätietoja DVD DVD DVD+RW-/DVD+R-levyt +VR-tilassa tai DVD-RW-/DVD-R-levyt video- ja VR-tilassa, mukaan lukien 8 cm:n levyt (yksi kerros) ja DVD+R DL-/DVD-R DL -levyt DATA DVD DATA DVD MP3-ääniraitoja* tai JPEGkuvatiedostoja sisältävät DVD-ROM- ja DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/DVD- R-levyt CD CD Musiikki-CD:t tai CD-R-/CD-RW-levyt musiikki-CD-muodossa DATA CD — DATA CD MP3-ääniraitoja* tai JPEGkuvatiedostoja sisältävät CD-ROM- ja CD-R/CD-RW-levyt * MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) on ISO:n (International Organization for Standardization) / IEC:n (International Electrotechnical Commission) määrittämä standardimuoto MPEG, joka pakkaa äänitietoja. MPEG Layer 3 -äänikoodausteknologia ja patentit lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta. ,jatkuu 69