Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Huomautuksia

Huomautuksia BD-ROMyhteensopivuudesta Koska Blu-ray Disc -määritykset ovat uusia ja kehittyviä, eräitä levyjä ei ehkä voi toistaa levytyypin ja version mukaan. Äänilähtö vaihtelee lähteen, liitetyn lähtöliittimen ja valittujen ääniasetusten mukaan. Katso tarkempia tietoja sivu 72. Levyt, joita ei voida toistaa • Kasetissa olevat BD-levyt • DVD-RAM-levyt • HD DVD -levyt • DivX-levyt • DVD Audio -levyt • PHOTO CD -levyt • CD-Extra-levyjen dataosa • VCD-/Super VCD -levyt • Super Audio CD -levyjen HD-kerros • Ääniaineistopuoli DualDisc- levyillä • BD-ROM-/DVD VIDEO -levyt, joilla on eri aluekoodi (sivu 70). Huomautuksia BD-/DVD-levyjen toistotoiminnoista Ohjelmistovalmistajat ovat voineet tarkoituksella ohjelmoida joitakin BD-/ DVD-levyjen toistotoimintoja. Koska tämä soitin toistaa BD-/DVD-levyjä ohjelmistovalmistajien suunnitteleman levysisällön mukaan, eräät toistotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Lue BD-/ DVD-levyjen mukana toimitetut käyttöohjeet. Aluekoodi (vain BD-ROM/DVD VIDEO) Soittimessa on aluekoodi, joka on painettu yksikön taakse, ja se toistaa vain BD-ROM-/ DVD VIDEO -levyjä (vain toisto), joissa on samat aluekoodit. Tällä järjestelmällä suojataan tekijänoikeuksia. Tällä soittimella voidaan toistaa myös DVD VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL . BD-ROM-/DVD VIDEO -levyn mukaan mitään aluekoodia ei näytetä, vaikka aluerajoitukset estävät BD-ROM-/DVD VIDEO -levyn toistamisen. b • Huomautuksia BD-RE/BD-R-, DVD+RW/ DVD+R-, DVD-RW/DVD-R- ja CD-R/CD- RW-levyistä Joitakin BD-RE/BD-R-, DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-R- tai CD-R/CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella levyn tallennuslaadusta tai fyysisestä kunnosta tai tallennuslaitteen ja kirjoitusohjelmiston ominaisuuksista johtuen. Tietokoneella tallennettuja BD-R-levyjä ei voi toistaa, jos jälkikirjoitus on mahdollista. CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Katso lisätietoja tallennuslaitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Huomaa, että jotkut toistotoiminnot eivät välttämättä toimi tietyillä DVD+RW/DVD+R-levyillä, vaikka ne olisi viimeistelty oikein. Katsele tällaisissa tapauksissa levyä käyttäen normaalia toistoa. • Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella. • DualDisc-levyjä koskeva huomautus DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että tuote on toistettavissa. • Huomautus kaksikerroksisista BD-/DVDlevyistä Toistettava kuva ja ääni voi pysähtyä hetkeksi, kun kerros vaihtuu. • Huomautus 8 cm:n BD-RE-/8 cm:n BD-Rlevyistä Eräitä 8 cm:n BD-RE-/8 cm:n BD-R-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella. • Huomautus BD-RE/BD-R-levyistä Tämä soitin tukee version 2.1 BD-RE- ja version 1.1, 1.2 sekä 1.3 BD-R-levyjä mukaan lukien orgaaninen pigmenttityyppi BD-R (LTHtyyppi). • Huomautus DTS 5.1 MUSIC DISC-levyistä Tällä soittimella voidaan soittaa DTS 5.1 MUSIC DISC-levyjä. Aluekoodi 70

Tietoja AVCHD-muodossa tallennettujen levyjen toistosta Tämä soitin toistaa AVCHD-muotoisia levyjä. TM Mikä AVCHD-muoto on? AVCHD-muoto on digitaalisen videokameran teräväpiirtomuoto, jolla tallennetaan SD- (tavallista) tai HD (teräväpiirto) -signaaleja joko 1080i-määrityksen *1 tai 720p-määrityksen *2 mukaisesti DVD-levylle käyttäen tehokasta tietojen pakkauskoodaustekniikkaa. MPEG-4 AVC/H.264- muoto pakkaa videotietoja, ja Dolby Digital- tai lineaarinen PCM-järjestelmä pakkaa äänitietoja. MPEG-4 AVC/H.264-muoto pystyy pakkaamaan kuvia tehokkaammin kuin perinteinen kuvanpakkausmuoto. MPEG-4 AVC/H.264- muodon avulla voidaan tallentaa digitaalisella videokameralla kuvattua teräväpiirtoista (HD) videosignaalia DVD-levyille samalla tavalla kuin tavallista (SD) televisiosignaalia. *1 Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 1080 tehollista skannausjuovaa ja lomitusjärjestelmää. *2 Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 720 tehollista skannausjuovaa ja progressiivista järjestelmää. b • Eräitä AVCHD-muotoisia levyjä ei välttämättä voi toistaa tallennusolosuhteen mukaan. • AVCHD-muotoista levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Lisätietoja Videolähdön tarkkuus Lähdön tarkkuus vaihtelee ”Videoasetukset”-valikon ”Videokuvan esitysmuoto” -asetuksen mukaan (sivu 49). Tarkkuusasetus Kun ”Videokuvan esitysmuoto” -asetukseksi on valittu ”HDMI” LINE OUT VIDEO/ S VIDEO -liitin COMPONENT VIDEO -liittimet HDMI OUT -liitin Kun ”Videokuvan esitysmuoto” -asetukseksi on valittu ”Komponenttivideo” LINE OUT VIDEO/ S VIDEO -liitin COMPONENT VIDEO -liittimet HDMI OUT -liitin 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480p/576p 480p/576p 720p 480i/576i 480i/576i 720p 480i/576i 720p* 720p* 1080i 480i/576i 480i/576i 1080i 480i/576i 1080i* 1080i* 1080p ei kuvaa ei kuvaa 1080p ei valittavissa ei valittavissa ei valittavissa * DVD-levyjen suojattu sisältö lähetetään tarkkuudella 480p/576p. BD-levyjen suojattu sisältö lähetetään tarkkuudella 576p. Kun ”Videokuvan esitysmuoto” -asetukseksi on valittu ”Video tai S-video” 480i/576i-videosignaalit lähetetään LINE OUT VIDEO/S VIDEO- tai COMPONENT VIDEO -liittimestä, ja 480p/576p-videosignaalit lähetetään HDMI OUT -liittimestä. 71