Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Finlandais

Sanasto AACS ”Advanced

Sanasto AACS ”Advanced Access Content System” on määritys, jolla hallitaan esitallennettujen ja tallennettujen optisten tallennusvälineiden seuraavaan sukupolveen tallennettua digitaalista viihdesisältöä. Määrityksen avulla kuluttajat voivat nauttia digitaalisesta viihdesisällöstä mukaan lukien teräväpiirtosisältö. Avattava valikko (sivu 37) BD-ROM-levyjen tehostettu valikkotoiminto. Avattava valikko tulee näkyviin, kun toiston aikana painetaan POP UP/MENU, ja sitä voidaan käyttää toiston ollessa käynnissä. AVCHD (sivu 71) AVCHD-muoto on digitaalisen videokameran teräväpiirtomuoto, jolla tallennetaan SD- (tavallista) tai HD (teräväpiirto) -signaaleja joko 1080imäärityksen*1 tai 720p-määrityksen*2 mukaisesti DVD-levylle käyttäen tehokasta tietojen pakkauskoodaustekniikkaa. MPEG- 4 AVC/H.264-muoto pakkaa videotietoja, ja Dolby Digital- tai lineaarinen PCMjärjestelmä pakkaa äänitietoja. MPEG-4 AVC/H.264-muoto pystyy pakkaamaan kuvia tehokkaammin kuin perinteinen kuvanpakkausmuoto. MPEG-4 AVC/H.264- muodon avulla voidaan tallentaa digitaalisella videokameralla kuvattua teräväpiirtoista (HD) videosignaalia DVDlevyille samalla tavalla kuin tavallista (SD) televisiosignaalia. *1 Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 1080 tehollista skannausjuovaa ja lomitusjärjestelmää. *2 Teräväpiirtomääritys, joka käyttää 720 tehollista skannausjuovaa ja progressiivista järjestelmää. BD-J-sovellus BD-ROM-muoto tukee Javaa interaktiivisia toimintoja varten. ”BD-J” antaa sisällöntarjoajille lähes rajoittamattomat toiminnot luotaessa interaktiivisia BD-ROM-nimikkeitä. BD-R (sivu 69) BD-R (Blu-ray Disc Recordable) on tallentava, kertakirjoittuva Blu-ray Disc -levy, josta on saatavana samat kapasiteetit kuin BD-levyistä jäljempänä. Koska sisältö voidaan tallentaa mutta ei korvata, BD-Rlevyä voidaan käyttää arvokkaiden tietojen arkistointiin ja videomateriaalin jakeluun. BD-RE (sivu 69) BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) on tallentava, päällekirjoitettava Blu-ray Disc -levy, josta on saatavana samat kapasiteetit kuin BD-levyistä jäljempänä. Päällekirjoitusominaisuus mahdollistaa kattavat muokkaus- ja ajansiirtosovellukset. BD-ROM (sivu 69) BD-ROM-levyt (Blu-ray Disc Read-Only Memory) ovat kaupallisesti tuotettuja levyjä, joista on saatavana samat kapasiteetit kuin BD-levyistä jäljempänä. Perinteisten elokuva- ja videosisältöjen lisäksi näillä levyillä on lisäominaisuuksia, kuten interaktiivinen sisältö, valikoiden käyttö avattavien valikoiden kautta, tekstitysnäytön valinta ja diaesitys. Vaikka BD-ROM voi sisältää minkä tahansa muotoisia tietoja, useimmat BD-ROM-levyt sisältävät teräväpiirtomuodossa olevia elokuvia toistettaviksi Blu-ray Disc/DVD-soittimissa. Blu-ray Disc (BD) (sivu 69) Levymuoto, joka kehitettiin teräväpiirtovideon (HD) tallentamista/ toistamista (teräväpiirto-TV:t jne.) ja suurten tietomäärien tallentamista varten. Yksikerroksiselle Blu-ray Disc -levylle mahtuu 25 Gt, kaksikerroksiselle 50 Gt tietoa. DLNA (sivu 44, 61) ”Digital Living Network Alliance” on aatteellinen järjestö, joka muotoilee DLNAyhteentoimivuusohjeet digitaalisen sisällön jakamiseksi verkon kautta. Lisätietoja on seuraavalla sivustolla: http://www.dlna.org/ Dolby Digital Plus (sivu 72) Dolby Digitalin laajennukseksi suunniteltu äänikoodaustekniikka tukee monikanavaista 7.1-Surround-ääntä. 76

Dolby TrueHD (sivu 72) Dolby TrueHD on häviötön koodaustekniikka, joka tukee jopa 8:aa monikanavaisen Surround-äänen kanavaa seuraavan sukupolven optisilla levyillä. Toistettava ääni on joka bitiltään identtinen alkuperäisen lähteen kanssa. DTS-HD High Resolution Audio (sivu 72) Kehitetty DTS Digital Surround -muodon laajennukseksi. Se tukee enintään 96 kHz:n näytteenottotaajuutta ja 7.1- monikanavaääntä. DTS-HD High Resolution Audio suurin siirtonopeus on 6 Mb/s häviöllisellä pakkauksella (Häviöllinen). DTS-HD Master Audio (sivu 72) DTS-HD Master Audio suurin siirtonopeus on 24,5 Mb/s ja se käyttää häviötöntä pakkausta (Häviötön). Sen suurin näytteenottotaajuus on 192 kHz ja kanavien enimmäismäärä on 7.1. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (sivu 17) HDMI on rajapinta, joka tukee sekä kuvaa että ääntä yhdessä digitaaliliitännässä. HDMI-liitäntä siirtää tavallisia ja teräväpiirtovideosignaaleja ja monikanavaisia äänisignaaleita AVlaitteisiin, kuten HDMI-liitännällä varustettuihin televisioihin, digitaalisessa muodossa ilman laadun huonontumista. HDMI-määritys tukee HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection) -kopiosuojaustekniikkaa digitaalisessa HDMI-viihdesisällössä. LTH (Low to High (matalasta korkeaan)) (sivu 70) LTH on tallennusjärjestelmä, joka tukee orgaanista pigmenttityyppiä BD-R. PhotoTV HD (sivu 43) ”PhotoTV HD” sallii erittäin tarkat kuvat sekä hienojen kuvioiden ja värien valokuvamaisen ilmaisun. Liittämällä Sonyn ”PhotoTV HD” -yhteensopivia laitteita HDMI-kaapelilla voidaan valokuvia katsella hämmästyttävällä Full HD -laadulla. Esimerkiksi ihon, kukkien ja aaltojen herkkä rakenne voidaan nyt näyttää suuressa kuvaruudussa valokuvalaatuisina. Syväväri (sivu 51) Nämä ovat videosignaaleja, joiden HDMIliittimen läpi kulkevien signaalien värisyvyyttä on vahvistettu. Käytettäessä muuta kuin Syväväri-yhteensopivaa soitinta, 1 pikseli voi ilmaista värejä 8 bitillä komponenttivideosignaalia kohden (Y, PB/ CB, PR/CR) (24 bittiä/16 777 216 väriä). Syväväri-yhteensopivaa soitinta käytettäessä 1 pikseli voi kuitenkin ilmaista enemmän bittejä, esimerkiksi 12 bittiä komponenttivideosignaalia kohden (Y, PB/ CB, PR/CR) (36 bittiä). Kun bittejä on enemmän, värisyvyyden sävyjyrkkyys voidaan ilmaista tarkemmin ja värin jatkuvat muutokset näkyvät tasaisemmin. Wi-Fi Protected Setup (sivu 26, 32) Wi-Fi Protected Setup -määritys asettaa helposti langattomien kotiverkkojen suojauksen. Wi-Fi Protected Setup -toimintoa voidaan käyttää kahdella tavalla: – Painikemääritystapa, joka käyttää WLANreitittimen (liitäntäpisteen) WPS-painiketta – PIN-tapa, joka käyttää PIN-koodia x.v.Colour (sivu 51) x.v.Colour on Sonyn ehdottaman xvYCCstandardin tuttu termi. xvYCC on videon väritilan kansainvälinen standardi. Tämä standardi voi ilmaista laajemman värialueen kuin nykyään käytetty lähetysstandardi. 24p True Cinema (sivu 50) Filmikameralla kuvatuissa elokuvissa on 24 ruutua sekunnissa. Koska perinteiset televisiot (sekä kuvaputkiettä litteät televisiot) näyttävät ruutuja joko 1/60 tai 1/50 sekunnin välein, nämä 24 ruutua eivät tule näkyviin tasaisella nopeudella. Jos soitin liitetään 24p-ominaisuuksin varustettuun televisioon, se näyttää ruudut 1/24 sekunnin välein – sama väli kuin alun perin filmikameralla kuvattaessa – ja toistaa näin alkuperäisen kuvan uskollisesti. Lisätietoja 77