Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Hongrois

Hátoldal A DIGITAL OUT

Hátoldal A DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat (23. oldal) B LINE OUT (R-AUDIO-L) aljzatok (19., 20., 24. oldal) C LINE OUT (VIDEO) aljzat (20. oldal) D DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzat (23. oldal) E Szellőzőnyílások A hűtőventilátor a készülék belsejében található. F EXT csatlakozó (25. oldal) G AC IN csatlakozó (28. oldal) H LINE OUT (S VIDEO) aljzat (20. oldal) I COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) aljzatok (19. oldal) J HDMI OUT aljzat (17., 22. oldal) K LAN (100) csatlakozó (26. oldal) 14

A lejátszó csatlakoztatása Ellenőrizze, hogy a készülékkel az alábbi tartozékokat megkapta-e: • Hálózati vezeték (1 db) • Távvezérlő (1 db) • AA (R6) típusú elemek (2 db) A lejátszó csatlakoztatásához és beállításához kövesse az 1–8. lépéseket. Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket mindaddig, amíg el nem jut az „5. lépés: a hálózati vezeték csatlakoztatása” művelethez (28. oldal). Csatlakoztatások és beállítások Csatlakoztatások és beállítások 15