Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

N (uppspelning) (sidan

N (uppspelning) (sidan 36) Används för att starta eller starta om uppspelningen. Används för att återuppta uppspelningen från det ställe där du tryckte på x (återupptagen uppspelning). Används för att spela upp ett bildspel när en skiva som innehåller JPEG-bildfiler är ilagd. DISPLAY (sidan 40) Används för att se uppspelningsinformation på skärmen. X (paus) Används för att pausa eller starta om uppspelningen. x (stopp) Används för att stoppa uppspelningen och lagra stoppunkten (återupptagningspunkten) i minnet (sidan 37, 43). Återupptagningspunkten för en titel/ett spår är den punkt där uppspelningen avbröts. För en fotomapp är det det senast visade fotot. Frontpanelen Knappen N har en liten knopp som känns med fingret. Använd den pricken som hjälp för att styra spelaren. A [/1 (på/standby) (sidan 30) Används för att slå på spelaren eller ställa den i standbyläge. B Skivfack (sidan 36) C Blu-ray Disc-indikator Lyser vitt när spelaren är påslagen. Lyser blått under uppspelning av BDskivor. D Frontpanelens display (sidan 13) E WLAN-indikator Lyser när ”Trådlöst” är valt som anslutningsmetod under ”Internetinställningar” på skärmen ”Nätverksinställningar” (sidan 60). F Fjärrkontrollsensor (sidan 28) G N (uppspelning), x (stopp) (sidan 36) Används för att starta och stoppa uppspelningen. H Z (öppna/stäng) (sidan 36) Används för att öppna och stänga skivfacket. I USB-uttag (sidan 45) Används för att ansluta en USB-enhet. För att låsa skivfacket (barnlås) Det går att låsa skivfacket för att förhindra att det öppnas av misstag. Håll N på spelaren intryckt i mer än 10 sekunder medan spelaren är påslagen tills ”LOCKED” tänds på frontpanelens display. Därmed är skivfacket låst. För att låsa upp skivfacket håller man N på spelaren intryckt igen tills ”UNLOCK” tänds på frontpanelens display. 12

Frontpanelens display A N, X Lyser under uppspelning eller i pausläge. B HD (sidan 51) Lyser under utmatning av 720p/1080i/ 1080p-videosignaler via HDMI OUTuttaget eller 720p/1080i-videosignaler via COMPONENT VIDEO OUTuttagen. C HDMI (sidan 17) Tänds när spelaren upptäcker en HDMIapparat. D EXT (sidan 25) Lyser när ett externt minne upptäcks. E Uppspelningsinformation Här visas tidsinformation. Tryck på TIME upprepade gånger under uppspelning. Informationen på displayen ändras på följande sätt. Vid uppspelning av en BD-ROM/DVD VIDEO-skiva Förfluten tid för nuvarande titel r Återstående tid för nuvarande titel Vid uppspelning av en CD-skiva Förfluten tid för nuvarande spår r Återstående tid för nuvarande spår r Förfluten tid för nuvarande skiva* r Återstående tid för nuvarande skiva* * Utom för MP3-ljudspår z Det kan även hända att ”T” (titel eller spår (”title” respektive ”track” på engelska)), ”C” (kapitel (”chapter” på engelska)), eller ”D” (skiva (”disc” på engelska)) visas beroende på skivan. F Nätverksanslutningsindikator Lyser under nätverksaccess och under nedladdning av mjukvara för spelaren. Se sidan 48. för närmare detaljer om hur man laddar ner mjukvara för spelaren. b Det kan hända att nätverksanslutningsindikatorn inte tänds under nätverksdiagnos eller andra manövrer, även om nätverket faktiskt används. ,forts. 13