Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Bakpanelen A DIGITAL OUT

Bakpanelen A DIGITAL OUT (COAXIAL)-uttag (sidan 23) B LINE OUT (R-AUDIO-L)-uttag (sidan 19, 20, 24) C LINE OUT (VIDEO)-uttag (sidan 20) D DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag (sidan 23) E Ventilationshål Ventilationsfläkten sitter inuti spelaren. F EXT-fack (sidan 25) G AC IN-uttag (sidan 28) H LINE OUT (S VIDEO)-uttag (sidan 20) I COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/ CB, PR/CR)-uttag (sidan 19) J HDMI OUT-uttag (sidan 17, 22) K LAN (100)-uttag (sidan 26) 14

Anslutning av spelaren Kontrollera att du har alla följande delar. • Ljud/videokabel (med 3 phono-kontakter) (1) (gäller endast för modellen för Australien) • Nätkabel (1) • Fjärrkontroll (1) • R6-batterier (storlek AA) (2) Utför steg 1 till 8 för att ansluta spelaren och justera dess inställningar. Sätt inte i stickkontakten i vägguttaget förrän du kommer till ”Steg 5: Anslutning av nätkabeln” (sidan 28). Anslutningar och inställningar Anslutningar och inställningar 15