Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Steg 1: Anslutning till

Steg 1: Anslutning till TV:n Angående video/HDMI OUT-uttagen Den här spelaren har följande videouttag. Anslut spelaren till TV:n i förhållande till ingångarna på TV:n. Genom att ansluta spelaren till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel går det att titta på digitalt material med hög bild- och ljudkvalitet via HDMI OUT-uttaget. Uttagstyp Bildupplösning Anslutningssätt Hög kvalitet Digitalt Analoga Högupplösning: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Standardupplösning: 576p/480p, 576i/ 480i Högupplösning: 1080i, 720p Standardupplösning: 576p/480p, 576i/ 480i Se ”Anslutning till ett HDMI-uttag” på sidan 17. Se ”Anslutning via komponentvideouttage n (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)” på sidan 19. Standardupplösning: 576i/480i Se ”Anslutning till ljud/videouttagen eller S VIDEO-uttaget” på sidan 20. Standard kvalitet Standardupplösning: 576i/480i Se ”Anslutning till ljud/videouttagen eller S VIDEO-uttaget” på sidan 20. b • Sätt i alla kablar ordentligt för att undvika störningar. • Se bruksanvisningarna till komponenterna som ska anslutas. • Denna spelare går inte att ansluta till en TV som saknar videoingång. • Undvik att trycka alltför hårt på anslutningskablarna. Om kablarna eller uttagen trycks upp mot väggen i en stereomöbel eller liknande kan de skadas. För att ansluta spelaren till en TV med DVI-ingång Använd en HDMI-DVI-omvandlingskabel (medföljer ej). Det går inte att mata in några ljudsignaler via DVI-ingången, så om du använder det här anslutningssättet måste du även använda en annan kabel för ljudet (sidan 21). Observera även att det inte går att koppla ihop den här spelarens HDMI OUT-uttag med DVI-ingångar som inte är HDCP-kompatibla (t.ex. DVI-ingångar på bildskärmar till datorer). 16

Anslutning till ett HDMI-uttag Koppla ihop spelaren och TV:n med hjälp av en HDMI-kabel för att titta på digitalt material med hög bild- och ljudkvalitet via HDMI OUT-uttaget. Om du ansluter en Sony-TV som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI”-funktioner (sidan 18), så se bruksanvisningen till TV:n. Om du ansluter en 1080/24p- eller 1080p-kompatibel TV så använd en höghastighets-HDMIkabel. Blu-ray Disc/DVD-spelare Anslutningar och inställningar HDMI-kabel (medföljer ej) TV Att observera vid anslutning via HDMI OUT-uttaget Observera följande punkter, eftersom det finns risk för skador på HDMI OUT-uttaget och kontakten om man gör fel. • Passa noggrant ihop HDMI-kontakten med HDMI OUT-uttaget på baksidan av spelaren med hjälp av deras form. Kontrollera att kontakten inte är vänd upp och ned eller sätts i snett. • Var noga med att koppla loss HDMI-kabeln innan du flyttar spelaren. • Tryck inte in spelaren mot väggen om du ställer den i en hylla eller ett skåp med HDMI-kabeln ansluten. Det kan leda till skador på HDMI OUT-uttaget eller HDMIkabeln. • Undvik att vrida på HDMI-kontakten när du sätter i eller tar ut den. Angående indikatorerna för HDMIanslutning När en ansluten HDMI-kompatibel komponent upptäcks tänds HDMI-indikatorn på frontpanelens display. ,forts. 17