Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Anslutning till

Anslutning till ljud/videouttagen eller S VIDEO-uttaget Koppla ihop LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L)-uttagen på spelaren och TV:n med hjälp av ljud/videokabeln. Det ger bild och ljud av normal kvalitet. Blu-ray Disc/DVD-spelare (röd) (vit) (gul) eller Ljud/videokabel* S-videokabel (medföljer ej) (röd) (vit) (gul) Sätt i kontakterna i uttagen med samma färg. * Se ”Anslutning av spelaren” på sidan 15. : Signalflöde TV b Om du kopplar ihop spelaren och TV:n med en S- videokabel, så sätt inte i ljud/videokabelns videokontakt (den gula kontakten). 20

Steg 2: Anslutning till en A/V-förstärkare (receiver) Angående ljud/HDMI OUT-uttagen Den här spelaren är försedd med följande ljudutgångar. Anslut spelaren till A/V-förstärkaren (receivern) i förhållande till ingångarna på A/V-förstärkaren (receivern). Uttagstyp Anslutningssätt Digitalt Se ”Anslutning via HDMI-uttagen” på sidan 22. Se ”Anslutning via digitala uttag (OPTICAL/ COAXIAL)” på sidan 23. Anslutningar och inställningar Analoga Se ”Anslutning via ljuduttagen för höger/vänster kanal” på sidan 24. z Placera ut högtalarna på rätt sätt enligt bruksanvisningarna till de anslutna komponenterna. ,forts. 21