Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Anslutning via

Anslutning via HDMI-uttagen Om din A/V-förstärkare (receiver) har en HDMI-ingång så använd det här anslutningssättet. Då får du ännu högre ljudkvalitet via den anslutna A/V-förstärkaren (receivern). Om du vill lyssna med 7,1-kanaligt ljud så använd en High Speed HDMI-kabel. Om du ansluter en Sony A/V-förstärkare (receiver) som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI”-funktioner (sidan 18) så se bruksanvisningen till A/V-förstärkaren (receivern). Blu-ray Disc/DVD-spelare HDMI-kabel (medföljer ej) A/V-förstärkare (receiver) HDMI-kabel (medföljer ej) TV 1 Koppla ihop HDMI OUT-uttaget på spelaren med A/V-förstärkaren (receivern). 2 Ställ in punkten ”BD ljudinställning” på ”Direkt” på skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 54). Om du vill lyssna på sekundärt ljud (kommentarer) så ställ in punkten ”BD ljudinställning” på ”Mixa”. 22

z Kontrollera följande inställningar: – Ställ in punkten ”Ljudutmatningsprioritet” på ”HDMI” på skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 53). – Ställ in punkten ”Ljud (HDMI)” på ”Auto” på skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 53). b Inte alla HDMI-kompatibla A/V-förstärkare (receivrar) kan hantera 8-kanaliga linjära PCMsignaler. Se även bruksanvisningen till den anslutna A/V-förstärkaren (receivern). Anslutning via digitala uttag (OPTICAL/COAXIAL) Om A/V-förstärkaren (receivern) har en inbyggd dekoder för Dolby *1 Digital, Dolby Pro Logic eller DTS *2 och en digital ingång, kan du lyssna med surroundeffekter som är kodade med Dolby Digital (5.1 kanaler), Dolby Pro Logic (4.0 kanaler) eller DTS (5.1 kanaler). Blu-ray Disc/DVD-spelare Anslutningar och inställningar eller Koaxial digitalkabel (medföljer ej) Optisk digitalkabel (medföljer ej) A/V-förstärkare (receiver) : Signalflöde 1 Koppla ihop de digitala uttagen på spelaren och A/V-förstärkaren (receivern). 2 Ställ in punkten ”Ljudutmatningsprioritet” på ”Koaxial/optisk” på skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 53). ,forts. 23