Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Steg 4: Anslutning till

Steg 4: Anslutning till ett nätverk Anslut spelaren till din Internet-uppkoppling. Välj anslutningsmetod, antingen via en trådlös nätverksrouter (åtkomstpunkt) (se nedan) eller direkt till en bredbandsrouter (sidan 27). Sedan kan du använda BD-LIVE-funktionen (sidan 38), spela upp fotofiler via ett nätverk (sidan 46), eller uppdatera spelarens mjukvara (sidan 48). 1 Anslut spelaren till din Internet-uppkoppling via en trådlös nätverksrouter. Blu-ray Disc/DVD-spelare Dator Trådlös LAN-router (accesspunkt) ADSL-modem/ kabelmodem LAN-kabel (medföljer ej) Internet Se även bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern. 2 Kontrollera anslutningsmiljön för din dator och gör sedan motsvarande inställningar. Trådlös LAN-router (accesspunkt) Säkerhetsinställningar Säkerheten är inställd. Kontrollera säkerhetsinställningarna för det anslutna nätverket på datorskärmen. Exempel: Windows XP *1 Ett meddelande med en låsikon anger att säkerheten är påslagen. Ingen säkerhet inställd. *3 Kontrollera säkerhetsinställningarna för det anslutna nätverket på datorskärmen. Exempel: Windows XP *1 Typ Wi-Fi Protected Setup *2 -kompatibel Ej Wi-Fi Protected Setup-kompatibel Alla Inställningar Se ”Trådlösa nätverksinställningar (Autoregistrering (WPS))” på sidan 32. Se ”Trådlösa nätverksinställningar (Åtkomstpunktsökning)” på sidan 34. Se ”Trådlösa nätverksinställningar (Åtkomstpunktsökning)” på sidan 34. Ett meddelande om att ingen säkerhet är inställd visas. *1 Om du använder något annat operativsystem så se hjälpfilerna till din dator. *2 Det går att ställa in nätverksinställningarna helt enkelt genom att bara trycka en gång på WPSknappen på den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). Trådlösa nätverksrouters (åtkomstpunkter) som är kompatibla med Wi-Fi Protected Setup är ibland märkta med logon (” ”). *3 Se ”Ingen säkerhet” på sidan 76 för närmare detaljer. 26

För att ansluta direkt till en bredbandsrouter 1 Anslut spelarens LAN (100)-uttag till bredbandsroutern. Blu-ray Disc/DVD-spelare LAN-kabel (medföljer ej) Bredbandsrouter z Vi rekommenderar att du använder en skärmad gränssnittskabel (LAN-kabel), rak eller korsad. För att uppdatera spelarens mjukvara via Internet Se ”Nätverksuppdatering” (sidan 48) och ”Meddelande om mjukvaruuppdat.” (sidan 59). b Anslut inte en telefonlinje till LAN (100)-uttaget eftersom det kan leda till fel. För att använda BD-LIVE-funktionen Se ”För att använda BONUSVIEW/BD- LIVE” på sidan 38. b För att få fullt utbyte av BD-LIVE-funktionen rekommenderar vi att du använder en Internetanslutning med en effektiv hastighet på åtminstone 1 Mbps, med hänsyn till dina anslutningsförhållanden och nätverksmiljön. Anslutningar och inställningar Till datorn LAN-kabel (medföljer ej) ADSL-modem/ kabelmodem Internet 2 Gör lämpliga inställningar för punkten ”Internetinställningar” på skärmen ”Nätverksinställningar” (sidan 60). b • Beroende på modemet eller routern krävs det olika sorters LAN-kablar, raka eller korsade. Se bruksanvisningen till modemet eller routern för närmare detaljer om LAN-kablar. • Koppla inte ihop spelarens LAN-uttag med LANuttaget på en dator. 27