Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Steg 7: Enkel

Steg 7: Enkel inställning Utför nedanstående steg för att göra minsta möjliga grundinställningar för att använda spelaren. Om man inte gör färdigt proceduren för Enkel inställning tänds den skärmen igen varje gång man slår på spelaren. Utför nedanstående inställningar i tur och ordning. När spelaren slås på för allra första gången Vänta en liten stund innan spelaren slås på och proceduren för Enkel inställning startar. 4 Välj språk för informationen på skärmen med M/m, och tryck på ENTER. Ett meddelande om ursprungsinställningarna tänds. 5 Välj ”Start” och tryck på ENTER. TV [/1 [/1

7 Gör lämpliga inställningar i förhållande till de kablar som är anslutna till TV:n. Om du valde ”HDMI” i steg 6 1 Välj ”Start” och tryck på ENTER. En testbild visas i ungefär 30 sekunder. Exempel: när bildutmatningsupplösningen är inställd på 1080i b Om ingen bild visas alls så tryck på RETURN för att återvända till föregående skärm, och ändra sedan upplösningsinställningen. 2 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER. På displayen blir du uppmanad att bekräfta. 3 Välj ”OK” eller ”Ångra”, och tryck på ENTER. Om du valde ”Video eller S-video” i steg 6 Välj ett bildförhållande som passar till TV:n, och tryck på ENTER. Anslutningar och inställningar Nuvarande bildutmatningsupplösning b Om ingen bild visas alls så tryck på RETURN för att gå tillbaka till steg 6, och välj sedan ”Komponentvideo” i stället. 2 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER. På displayen blir du uppmanad att bekräfta. 3 Välj ”OK” eller ”Ångra”, och tryck på ENTER. Om du valde ”Komponentvideo” i steg 6 1 Välj bildutmatningsupplösning för den anslutna TV:n, och tryck på ENTER. Se sidan 51 för närmare detaljer om bildutmatningsupplösning. Välj ”16:9” när en bredbilds-TV eller en TV med bredbildsfunktion är ansluten. Välj ”4:3” när en vanlig TV med 4:3- skärm utan bredbildsfunktion är ansluten. 8 Välj ”Tillåt.” för att tillåta Internetanslutning från BD-material, och tryck på ENTER. Välj ”Tillåt ej.” om du inte vill tillåta Internet-anslutning från BD-material. En testbild visas i ungefär 30 sekunder. Se ”Om du valde ”HDMI” i steg 6” (ovan) beträffande testbilden. ,forts. 31