Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Trådlösa

Trådlösa nätverksinställningar (Åtkomstpunktsökning) Använd följande procedur om du ansluter spelaren till en trådlös nätverksrouter (åtkomstpunkt) som är Wi-Fi Protected Setup-kompatibel men vars säkerhet inte är inställd, eller inte är Wi-Fi Protected Setupkompatibel. 1 Utför steg 1 och 2 i avsnittet ”Steg 4: Anslutning till ett nätverk” på sidan 26. 2 Kontrollera SSID-koden och säkerhetsnyckeln på inställningsskärmen för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). Se följande webbsida eller kontakta tillverkaren till den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) för närmare information om hur man använder inställningsskärmen för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten): http://support.sony-europe.com/ – Säkerhetstyp: Se ”Angående säkerheten för trådlösa nätverk” på sidan 76 för närmare detaljer om vilka säkerhetstyper som går att använda för den här spelaren. – Säkerhetsnyckel: Den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) har en WEP-nyckel eller WPA-nyckel i förhållande till vald säkerhetstyp. z Det kan hända att WEP-nyckeln eller WPAnyckeln kallas för ”lösenord” eller ”nätverksnyckel” på skärmen beroende på den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). 3 Tryck på HOME. 4 Välj (Inställn.) med

14 Välj ”Auto” och tryck på ENTER. Om du vill ange en viss DNS-server så välj ”Manuellt”. Se ”Nätverksinställningar” på sidan 60 för närmare detaljer. 15 Välj ”Använd ej” och tryck på ENTER. Om din Internet-leverantör har en bestämd proxyserverinställning så välj ”Använd”. Se ”Nätverksinställningar” på sidan 60 för närmare detaljer. 16 Välj ”Utför” med M/m och tryck på ENTER. En nätverksdiagnos startar. När spelaren avslutat nätverksdiagnosen visas resultatet på skärmen. Om det tänds ett felmeddelande så följ anvisningarna på skärmen. Se följande webbsida och kontrollera FAQ-innehållet för närmare detaljer: http://support.sony-europe.com/ 17 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER. 18 Kontrollera inställningarna och välj ”Avsluta”, och tryck sedan på ENTER. Meddelandet ”Inställningarna är färdiga.” tänds. Om det tänds ett felmeddelande bland resultaten för nätverksdiagnosen så kontrollera meddelandet och gör sedan om nätverksinställningarna. Anslutningar och inställningar 35