Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

38 b • När

38 b • När HDMI-anslutning används kan det dröja en liten stund innan uppspelningsbilden visas på skärmen, vilket kan göra att början på materialet som spelas upp inte visas. • Om du vill använda enknappsspelningsfunktionen så ställ in punkten ”Kontroll för HDMI” på ”På” (standardinställningen) på skärmen ”Systeminställningar” (sidan 59). Olika inställningsalternativ 1 Tryck på OPTIONS. En meny med inställningsalternativ tänds. 2 Välj punkt med M/m och tryck på ENTER. Vilka punkter som går att välja beror på skivtypen och spelarens läge. Punkter Videoinställningar Ljudinställningar Titellista Spela Spela från början Toppmeny Meny/ Popup-meny Stopp Detaljer Används för att justera inställningarna för bilden (sidan 40). Används för att justera inställningarna för ljudet (sidan 41). Används för att se titellistan. Används för att spela upp titeln från det ställe där du tryckte på x. Används för att spela upp titeln från början. Används för att se skivans toppmeny (sidan 38). Används för att se popup-menyn för en BD-ROM-skiva eller skivmenyn för en DVDskiva (sidan 38). Används för att avbryta uppspelningen. Titelsökning Används för att söka efter en titel och börja spela den från början (sidan 39). Kapitelsökning Används för att söka efter ett kapitel och börja spela det från början (sidan 39). Hur man använder BD-skivans eller DVD-skivans meny För att se toppmenyn Under uppspelning av en BD-skiva eller DVD-skiva går det att tända toppmenyn. 1 Tryck på TOP MENU under uppspelningens gång. Toppmenyn visas. 2 Välj punkt med

6 Ställ in punkten ”BD- Internetanslutning” på ”Tillåt.” på skärmen ”BD/DVDuppspelningsinställningar” (sidan 58). 7 Lägg i en BD-ROM-skiva med BONUSVIEW/BD-LIVE. Hur man sedan gör varierar beroende på skivan. Se anvisningarna som medföljer skivan. För att radera data i det externa minnet Det går att radera onödiga data. 1 Om en annan skiva är ilagd i spelaren så ta ut den. 2 Tryck på HOME. 3 Välj ”Video” med