Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Visning av speltid och

Visning av speltid och uppspelningsinformation Justering av bilden och ljudet för videomaterial BD DVD BD DVD Det går att kontrollera titelinformation, inklusive videoöverföringstakten, mm. Tryck på DISPLAY. Vilken information som visas varierar beroende på skivtypen och spelarens tillstånd. För att justera bilden 1 Tryck på OPTIONS under uppspelningens gång. En meny med inställningsalternativ tänds. 2 Välj ”Videoinställningar” med M/m och tryck på ENTER. Skärmen ”Videoinställningar” tänds. 3 Välj punkt med M/m och tryck på ENTER. Standardinställningarna är understrukna. A Nuvarande vinkel B Titelnummer eller namn C Nuvarande ljudinställning D Funktioner som går att välja ( vinkel/ ljud/ textning) E Uppspelningsinformation Här visas skivtyp/uppspelningssätt/ video-codec/bittal/ uppspelningstillstånd/speltid (återstående tid*) F Bildupplösning/videofrekvens * Visas när man trycker på TIME upprepade gånger. Exempel: wid uppspelning av en BD-ROMskiva Punkter Bildkvalitetsläge (Standard/ Ljust rum/ Mörkt rum) Bildrutebrusreducering (Av/Auto) Blockbrusreducering (Av/Auto) Myggbrusreducering (Av/Auto) Detaljer Används för att välja bildinställningar för olika belysningsförhållanden. Används för att minska slumpartade störningar i bilden. Används för att minska mosaikliknande blockstörningar i bilden. Används för att minska mindre störningar i kanterna av bilden (myggbrus). z • Det går även att kontrollera uppspelningsinformationen på frontpanelens display (sidan 13). • Tryck på SUBTITLE, AUDIO eller ANGLE för att ändra respektive inställning. 4 Välj inställningar eller justera inställningarna med

• Ställ in TV:ns bildinställning på ’Standard’ innan du ändrar inställningen för punkten ”Bildkvalitetsläge”. • Skärmen ”Videoinställningar” går inte att tända när den anslutna TV:n är inställd på biografläget (sidan 18). • Beroende på skivan eller scenen som spelas upp kan det hända att effekten av inställningen för punkterna ”Bildrutebrusreducering”, ”Blockbrusreducering” och ”Myggbrusreducering” inte blir särskilt märkbar. För att justera ljudegenskaperna 1 Tryck på OPTIONS under uppspelningens gång. En meny med inställningsalternativ tänds. 2 Välj ”Ljudinställningar” med M/m och tryck på ENTER. Skärmen ”Ljudinställningar” tänds. b • ”Ljudfilter”-funktionen fungerar inte för digitala ljudsignaler som matas ut via HDMI OUT/ DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)- uttagen. • Det kan hända att effekten av att ”Ljudfilter”- inställningen ändras inte blir särskilt märkbar beroende på skivan eller uppspelningsförhållandena. Uppspelning 3 Välj punkt med M/m och tryck på ENTER. Standardinställningarna är understrukna. Punkter Detaljer AV-SYNK (kort) 0 ~ 120 ms (lång) Används för att justera tidsskillnaden mellan bilden och ljudet genom att fördröja ljudutmatningen i förhållande till bildutmatningen (0 – 120 millisekunder). Ljudfilter •Skarp: Ger ett brett (gäller endast frekvensområde med för analoga rymdkänsla. Låt detta ljudsignaler) läge vara inställt i vanliga fall. • Långsam: Ger ett mjukt och varmt ljud. 4 Välj inställningar eller justera inställningarna med