Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Uppspelning av musik-

Uppspelning av musik- CD-skivor och MP3- ljudspår DATA BD *1 *2 DATA DVD CD *1 BD-RE/BD-R-skivor som innehåller MP3- ljudspår *2 DVD-ROM-skivor och DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/DVD-R-skivor som innehåller MP3- ljudspår *3 CD-ROM-skivor och CD-RW/CD-R-skivor som innehåller MP3-ljudspår 1 Lägg i en musik-CD-skiva. Musikspelarskärmen tänds. 2 Tryck på N. Uppspelningen startar. DATA CD *3 4 Välj ett album eller ett spår med hjälp av M/m, och tryck sedan på ENTER. Om du väljer ett album, så välj sedan ett spår i albumet med hjälp av M/m, och tryck på N eller ENTER. För att spela ett helt album väljer man det albumet och trycker på N. Olika inställningsalternativ 1 Tryck på OPTIONS. En meny med inställningsalternativ tänds. 2 Välj punkt med M/m och tryck på ENTER. Vilka punkter som går att välja varierar beroende på situationen. Punkter Spela Spela från början Stopp Detaljer Används för att spela valt spår. Används för att spela om nuvarande spår från början (gäller endast musik-CD-skivor). Används för att sluta spela spåret. Olika manövrer för musikuppspelning För att välja spår på en musik-CD-skiva 1 Tryck på HOME. 2 Välj (Musik) med

Knappar m/M TIME AUDIO Används för att Används för att snabbspola bakåt/framåt när man trycker på knappen under pågående uppspelning. Används för att byta tidsinformation på TVskärmen och frontpanelens display (sidan 13). Används för att välja stereo eller mono (utom för MP3- ljudspår). b • Punkten där uppspelningen avbröts (återupptagningspunkten) raderas ur minnet när: – skivfacket öppnas – spelaren stängs av. • Den här spelaren kan spela följande sorters MP3- ljudspår. – Format: MPEG-1 Audio Layer 3 – Samplingsfrekvens: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz – Antal kanaler: 2 – Bittal: 64 - 320 kbps – Filstorlek: Max 1 GB – Speltid: 1 - 9 000 sekunder – Filtillägg: .mp3/.MP3 – Antal spår: Upp till 500 spår (inklusive eventuella album) • Den här spelaren kan inte upptäcka följande sorters MP3-album eller spår. – MP3-album eller spår med alltför långa namn – MP3-album som innehåller MP3-ljudspår med alltför långa namn – MP3-album på den 5:e nivån och MP3-album/ spår på den 6:e nivån eller lägre i trädstrukturen • Den här spelaren kan inte spela följande sorters MP3-album eller spår. – MP3-ljudspår som är inspelade i mono – MP3-album/spår som är inspelade på BD-Rskivor i andra format än UDF (Universal Disk Format) 2.6 – MP3-album/spår som är inspelade på BD-REskivor i andra format än UDF (Universal Disk Format) 2.5 • Det kan hända att den förflutna speltiden för somliga MP3-ljudspår inte visas på rätt sätt. Uppspelning av fotofiler DATA BD *2 DATA DVD DATA CD *3 *1 BD-RE/BD-R-skivor som innehåller JPEGbildfiler *2 DVD-ROM-skivor och DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/DVD-R-skivor som innehåller JPEGbildfiler *3 CD-ROM-skivor och CD-RW/CD-R-skivor som innehåller JPEG-bildfiler Det går att spela upp fotofiler på skivor. Se sidan 45 angående hur man spelar upp fotofiler från en ansluten USB-enhet. Se sidan 46 angående hur man spelar upp fotofiler från en DLNA-server. 1 Tryck på HOME. 2 Välj (Foto) med