Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Punkter som går att

Punkter som går att ställa in under uppspelningens gång 1 Tryck på OPTIONS under uppspelningens gång. En meny med inställningsalternativ tänds. 2 Välj punkt med M/m och tryck på ENTER. Vilka punkter som går att välja varierar beroende på situationen. Punkter Bildspelshastighet Detaljer Används för att ändra uppspelningshastigheten för ett bildspel. • Snabb • Normal • Långsam Stopp Används för att avbryta ett bildspel. Vrid åt vänster Används för att vrida bilden 90 grader moturs. Vrid åt höger Används för att vrida bilden 90 grader medurs. Olika manövrer för fotouppspelning Knappar x RETURN X ./>

”PhotoTV HD” går bara att använda när punkten ”HDMI-upplösning” på spelaren är inställd på ”Auto”, ”1080i” eller ”1080p” under ”Bildutmatningsformat” på skärmen ”Videoinställningar” (sidan 51). Uppspelning från en USB-enhet 5 Välj en fil eller en mapp med M/m och tryck på ENTER. Om du väljer en mapp, så välj en fil i den mappen med M/m, och tryck sedan på ENTER. Vald fotofil visas. • Tryck på N för att spela upp ett bildspel. Det går att spela upp fotofiler från en ansluten USB-enhet. 1 Anslut USB-enheten till USB-uttaget på spelaren. Se bruksanvisningen till USB-enheten innan du ansluter den. b • Koppla inte loss USB-enheten medan den används. Avbryt först uppspelningen och släck fillistan och mapplistan. • Den här spelaren kan inte spela upp fotofiler från en USB-enhet som är ansluten till USB-uttaget på baksidan på spelaren. Uppspelning Blu-ray Disc/DVD-spelare till USB-uttaget USB-enhet b • Det kan hända att somliga USB-enheter inte fungerar tillsammans med den här spelaren. • Den här spelaren kan upptäcka: – Mass Storage Class (MSC)-apparater som är FAT-kompatibla och inte är partitionerade. – Still Image Capture Device (SICD)- klassapparater. Om en MSC-apparat är partitionerad kan det hända att spelaren inte kan upptäcka den. 2 Tryck på HOME. 3 Välj (Foto) med