Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Inställningslista

Inställningslista Följande inställningar går att göra. Ikon Beskrivning Nätverksuppdatering (sidan 48) Används för att uppdatera spelarens mjukvara. Videoinställningar (sidan 50) Används för att göra bildinställningar i förhållande till de uttag som används för anslutningen. Ljudinställningar (sidan 53) Används för att göra ljudinställningar i förhållande till de uttag som används för anslutningen. BD/DVDuppspelningsinställningar (sidan 56) Används för att göra detaljerade inställningar för BD/DVDuppspelning. Fotoinställningar (sidan 58) Används för att göra fotorelaterade inställningar. Systeminställningar (sidan 59) Används för att göra olika inställningar för själva spelaren. Nätverksinställningar (sidan 60) Används för att göra detaljerade inställningar för Internet- och nätverksanslutning. Enkel inställning (sidan 65) Används för att köra om proceduren för Enkel inställning för att göra om de grundläggande inställningarna. Återställning (sidan 65) Används för att återställa spelaren till fabriksinställningarna. Nätverksuppdatering Det går att uppdatera spelarens mjukvara för att förbättra dess funktioner. Vi rekommenderar att du utför en nätverksuppdatering varannan månad eller så. Se följande webbsida för närmare information om uppdateringsfunktionerna: http://support.sony-europe.com/ 1 Välj ”Nätverksuppdatering” med M/m och tryck på ENTER. Spelaren ansluts till nätverket och du blir ombedd att bekräfta på displayen. 2 Välj ”OK” med

• Koppla inte loss nätkabeln eller LAN-kabeln medan nedladdning pågår eller medan mjukvaran håller på att uppdateras. • Det går inte att göra något med spelaren, inte ens att öppna skivfacket, medan uppdateringen pågår. • Hur lång tid nedladdningen tar varierar beroende på internetleverantören och uppkopplingsförhållandena. • Om det visas felmeddelanden angående nätverksanslutningarna så kontrollera nätverksinställningarna (se ”Internetinställningar” på sidan 60). b • Koppla inte ur nätkabeln medan uppdateringen pågår. • Det går inte att göra något med spelaren, inte ens att öppna skivfacket, medan uppdateringen pågår. För att uppdatera mjukvaran med hjälp av en uppdateringsskiva Det går att uppdatera spelaren och förbättra dess funktioner med hjälp av en uppdateringsskiva som du kan få från din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. 1 Lägg i uppdateringsskivan. På displayen blir du uppmanad att bekräfta. 2 Välj ”OK” och tryck på ENTER. Mjukvaruuppdateringen startar. När uppdateringen är färdig tänds ”FINISH” i 5 sekunder på frontpanelens display, och därefter öppnas skivfacket automatiskt. 3 Ta ut skivan. Spelaren stängs automatiskt av. 4 Tryck på [/1 för att slå på spelaren. Spelaren startar om med den uppdaterade mjukvaran. Inställningar och justeringar z • ”VUP */9”-räkneverket (där ”*” anger uppdateringsstegen) på frontpanelens display visar hur uppdateringen framskrider. • Det går att kontrollera den nuvarande mjukvaruversionen genom att välja ”Systeminformation” på skärmen ”Systeminställningar” (sidan 60). • Inställningarna på skärmen ”Inställn.” blir kvar även efter uppdateringen. • För information om andra mjukvaruuppdateringsmetoder, se följande webbsida eller kontakta närmaste Sony-handlare eller auktoriserade serviceverkstad: http://support.sony-europe.com/ 49