Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

BD ljudinställning

BD ljudinställning Används för att ställa in om interaktivt ljud och sekundärljud (kommentarer) ska mixas in eller ej vid uppspelning av BD-skivor som innehåller sådant ljud. Mixa Direkt b PCM-ljudsignaler med 96 kHz eller 192 kHz matas ut med 48 kHz när punkten ”BD ljudinställning” är inställd på ”Mixa”. Ljuddämpning Det interaktiva ljudet och sekundära ljudet mixas med primärljudet och matas ut. Endast primärljudet matas ut. Används för att dämpa ljudet för att undvika att det blir förvrängt. På Av Ljuddämpningen påslagen. Ljuddämpningen avstängd. b ”Ljuddämpning” påverkar inte ljudet som matas ut via HDMI OUT-utgången eller DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)-utgången. Dolby Digital Används för att välja vilka ljudsignaler som ska matas ut för Dolby Digital-skivor. Denna inställning gäller för ljudet som matas ut via DIGITAL OUT (COAXIAL/ OPTICAL)-utgången. PCMnedmixning Dolby Digital DTS Används för att välja vilka ljudsignaler som ska matas ut för DTS-skivor. Denna inställning gäller för ljudet som matas ut via DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)- utgången. Ljudet omvandlas till linjära PCM-signaler. Välj detta läge vid anslutning till en ljudapparat som inte har någon inbyggd Dolby Digital-dekoder. Välj detta läge vid anslutning till en ljudapparat med inbyggd Dolby Digitaldekoder. PCMnedmixning DTS 48 kHz/96 kHz PCM Ljudet omvandlas till linjära PCM-signaler. Välj detta läge vid anslutning till en ljudapparat som inte har någon inbyggd DTSdekoder. Välj detta läge vid anslutning till en ljudapparat med inbyggd DTS-dekoder. Används för att ställa in den maximala samplingsfrekvensen för PCM-signaler som matas ut via DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL)-utgången. 48 kHz/16 bit Ljudsignaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz matas ut med 48 kHz/16 bitar. 96 kHz/24 bit Ljudsignaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz matas ut med 96 kHz/24 bitar. Kopieringsskyddade signaler matas dock ut med 48 kHz/16 bitar. b • Om man väljer ”96 kHz/24 bit” när en A/Vförstärkare (receiver) som saknar stöd för 96 kHz är ansluten finns det risk att ljudet matas ut på väldigt hög volym eller att det inte hörs något ljud alls. • Inställningen ”48 kHz/96 kHz PCM” har ingen effekt när punkten ”Ljudutmatningsprioritet” är inställd på ”HDMI” eller ”Analog stereo”. 54

Ljuddynamikkontroll Nedmixning Används för att välja dynamikomfång (kompressionsgrad för ljudet) vid uppspelning av BD-skivor eller DVD-skivor med stöd för ”Ljuddynamikkontroll”. Auto Standard TV-läge Brett omfång Ljudet spelas upp med det dynamikomfång som är specificerat på skivan (gäller endast BD-ROM-skivor). För övriga sorters skivor spelas ljudet upp på ”Standard”-nivå. Ljudet spelas upp med en kompressionsgrad mellan ”TV-läge” och ”Brett omfång”. Ljudet komprimeras kraftigt. Svaga ljud blir lättare att uppfatta. Ingen komprimering. Ljudet blir mer dynamiskt. Används för att ställa in hur mångkanaligt ljud ska mixas ner till tvåkanaligt ljud. Dolby Surround Normal 2-kanaligt Dolby Surround (Pro Logic)-ljud matas ut. Välj detta läge vid anslutning av en ljudapparat med stöd för Dolby Surround (Pro Logic). Ljudsignaler matas ut utan Dolby Surround (Pro Logic)-effekt. Välj detta läge vid anslutning av en ljudapparat utan stöd för Dolby Surround (Pro Logic). b Inställningen för punkten ”Nedmixning” påverkar inte bitströmsljudet som matas ut via DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUTutgången. Inställningar och justeringar b • ”Ljuddynamikkontrollen” fungerar bara för ljudsignaler i formaten Dolby Digital, Dolby Digital Plus och Dolby TrueHD. • När punkten ”Dolby Digital” är inställd på ”Dolby Digital” på skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 54) påverkar inte ”Ljuddynamikkontroll”- funktionen ljudet som matas ut via DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)-utgången. Detta gäller dock inte i följande fall: – när punkten ”BD ljudinställning” är inställd på ”Mixa” vid uppspelning av en BD-skiva. – när punkten ”Ljudutmatningsprioritet” är inställd på ”HDMI” eller ”Analog stereo”. 55