Views
4 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

BD/DVDuppspelningsinställningar Standardinställningarna är understrukna. BD/DVD-meny Används för att välja standardmenyspråk för BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor. När man väljer ”Välj språkkod.” tänds en skärm för inmatning av en språkkod. Mata in koden för önskat språk enligt ”Språkkodslista” (sidan 78). Ljud Används för att välja standardljudspråk för BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor. När man väljer ”Original” väljs det språk som har företräde på skivan. När man väljer ”Välj språkkod.” tänds en skärm för inmatning av en språkkod. Mata in koden för önskat språk enligt ”Språkkodslista” (sidan 78). Textning Används för att välja standardtextningsspråk för BD-ROM-skivor och DVD VIDEOskivor. När man väljer ”Välj språkkod.” tänds en skärm för inmatning av en språkkod. Mata in koden för önskat språk enligt ”Språkkodslista” (sidan 78). BD-barnspärr Det kan hända att uppspelningen för somliga BD-ROM-skivor är begränsad efter tittarnas ålder. Somliga scener kan vara blockerade eller bytas ut mot andra scener. 1 Välj ”BD-barnspärr” under ”BD/DVDuppspelningsinställningar” och tryck på ENTER. 2 Mata in det fyrsiffriga lösenordet med sifferknapparna. 3 Välj ”OK” och tryck på ENTER. 4 Välj åldersgräns och tryck på ENTER. Ju lägre värde desto striktare begränsningar. Genom att välja ”Välj åldersgräns” går det att ställa in åldern från ”0” till ”255” med hjälp av

DVD-barnspärr Det kan hända att uppspelningen för somliga DVD VIDEO-skivor är begränsad efter tittarnas ålder. Somliga scener kan vara blockerade eller bytas ut mot andra scener. 1 Välj ”DVD-barnspärr” under ”BD/ DVD-uppspelningsinställningar” och tryck på ENTER. 2 Mata in det fyrsiffriga lösenordet med sifferknapparna. 3 Välj ”OK” och tryck på ENTER. 4 Välj nivå och tryck på ENTER. Ju lägre värde desto striktare begränsningar. • För att stänga av barnspärrsfunktionen väljer man ”Inga begränsningar”. z Det går att ändra lösenordet (se ”Lösenord” på sidan 57). b • Om du råkar glömma bort lösenordet så återställ spelaren (sidan 65) och ställ in ett nytt lösenord (se ”Lösenord” på sidan 57). • Det går inte att begränsa uppspelningen för skivor som saknar barnspärrsfunktion på den här spelaren. • Beroende på skivan kan det vara nödvändigt att ändra barnspärrsnivån under uppspelningens gång. Mata i så fall in lösenordet och ändra sedan nivån. Regionskod för barnspärr Det kan hända att uppspelningen av somliga BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor är begränsad i olika geografiska områden. Somliga scener kan vara blockerade eller bytas ut mot andra scener. 1 Välj ”Regionskod för barnspärr” under ”BD/DVDuppspelningsinställningar” och tryck på ENTER. 2 Mata in det fyrsiffriga lösenordet med sifferknapparna. 3 Välj ”OK” och tryck på ENTER. 4 Välj område och tryck på ENTER. När man väljer ”Välj regionskod” tänds en skärm för inmatning av regionskoden. Mata in områdeskoden enligt listan ”Områdeskoder för barnspärr” (sidan 78). z Det går att ändra lösenordet (se ”Lösenord” på sidan 57). b • Om du råkar glömma bort lösenordet så återställ spelaren (sidan 65) och ställ in ett nytt lösenord (se ”Lösenord” på sidan 57). • Det går inte att begränsa uppspelningen för skivor som saknar barnspärrsfunktion på den här spelaren. • Beroende på skivan kan det vara nödvändigt att ändra barnspärrsnivån under uppspelningens gång. Mata i så fall in lösenordet och ändra sedan nivån. Lösenord Används för att ställa in eller ändra lösenordet för barnspärrsfunktionen. Lösenordet används för att begränsa uppspelning av BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor. Om det behövs går det att ställa in olika begränsningsnivåer för BD- ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor. 1 Välj ”Lösenord” under ”BD/DVDuppspelningsinställningar” och tryck på ENTER. 2 Mata in det fyrsiffriga lösenordet med sifferknapparna. 3 Välj ”OK” och tryck på ENTER. För att ändra lösenordet 1 Utför proceduren fram till och med steg 3 och mata sedan in ett nytt lösenord med sifferknapparna. 2 Välj ”OK” och tryck på ENTER. Inställningar och justeringar ,forts. 57