Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Uppspeln.lager för

Uppspeln.lager för hybridskivor Används för att välja lagerprioritet för hybridskivor. För att ändra denna inställning måste man stänga av spelaren och slå på den igen. BD DVD/CD BD-lagret spelas. DVD-lagret eller CD-lagret spelas. BD-Internetanslutning Används för att ställa in om Internetanslutning ska vara tillåtet eller ej från den BD-skiva (i BDMV-format) som spelas. För att detta ska fungera måste spelaren vara ansluten till ett nätverk och motsvarande nätverksinställningar gjorda (sidan 60). Tillåt. Tillåt ej. Låt detta läge vara inställt i vanliga fall. Internetanslutning ej tillåten. Fotoinställningar Standardinställningen är understruken. Bildspelshastighet Används för att ändra uppspelningshastigheten för ett bildspel. Snabb Normal Långsam Fotona ändras snabbt. Fotona ändras på normal hastighet. Fotona ändras långsamt. 58

Systeminställningar Standardinställningarna är understrukna. OSD-språk Används för att välja språk för spelarens informationsskärmar. Dämpad belysning Används för att justera belysningen för frontpanelens display. Ljus Mörk Av Kontroll för HDMI På Av Snabbstartläge På Av Stark belysning. Svag belysning. Displaybelysningen släcks under uppspelning. Under annat än uppspelning används svag belysning. Gör det möjligt att använda ”Kontroll för HDMI”- funktionerna (sidan 18). Funktionen avstängd. Starttiden förkortas när spelaren slås på. Standardinställningen. b När punkten ”Snabbstartläge” är inställd på ”På” – blir effektförbrukningen högre än när punkten ”Snabbstartläge” är inställd på ”Av” och – kan det hända att ventilationsfläkten sätter igång beroende på omgivningstemperaturen. Automatisk avstängning Spelaren stängs automatiskt av om man inte trycker på några knappar på själva spelaren eller på fjärrkontrollen på över 30 minuter, utom under uppspelning av BD/DVD/CDskivor eller fotofiler, eller under uppdatering av mjukvaran. På Av ”Automatisk avstängning”- funktionen påslagen. Funktionen avstängd. Automatisk informationsvisning På Av Skärmsläckare Information visas automatiskt på skärmen vid byte av uppspelad titel, bildläge, ljudsignaler, osv. Skärmsläckaren tänds om man inte gör något med spelaren på över 15 minuter medan en informationsskärm som t.ex. hemmenyn visas på TV-skärmen. Skärmsläckaren används för att undvika skador (spökbilder) på bildskärmen. På Av Meddelande om mjukvaruuppdat. Information visas bara när man trycker på DISPLAY. Skärmsläckaren tänds. Används för att se information om nya mjukvaruversioner. För att detta ska fungera måste spelaren vara ansluten till ett nätverk och motsvarande nätverksinställningar gjorda (sidan 60). På Av Funktionen avstängd. Spelaren informerar om nya mjukvaruversioner (sidan 48). Funktionen avstängd. Inställningar och justeringar ,forts. 59