Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Systeminformation

Systeminformation Används för att se information om spelarens mjukvaruversion och MAC-adress. Nätverksinställningar Internetinställningar Dessa punkter måste ställas in när spelaren ansluts till Internet. Mata in respektive (alfanumeriska) värde för din bredbandsrouter eller trådlösa LAN-router. Vilka punkter som behöver ställas in kan variera beroende på din Internetleverantör eller routern. Se anvisningarna från din Internetleverantör eller bruksanvisningen till routern för närmare detaljer. 1 Välj ”Internetinställningar” under ”Nätverksinställningar” och tryck på ENTER. 2 Välj ”Start” och tryck på ENTER. 3 Välj den anslutna routerns typ och tryck på ENTER. Trådlöst Med kablar Välj det här läget om du ansluter via en trådlös nätverksrouter (åtkomstpunkt). Välj det här läget om du ansluter direkt till en bredbandsrouter, och gå sedan vidare till steg 10. 60

4 Välj konfigureringsmetod för det trådlösa nätverket, och tryck på ENTER. Autoregistrering (WPS) Åtkomstpunkt sökning Manuell registrering Om du ansluter spelaren till en Wi-Fi Protected Setupkompatibel trådlös nätverksrouter (åtkomstpunkt) med säkerheten inställd, så välj det här läget och gå vidare till steg 7 i avsnittet ”Trådlösa nätverksinställningar (Auto-registrering (WPS))” på sidan 32. Välj det här läget om du ansluter spelaren till en trådlös nätverksrouter (åtkomstpunkt) som är Wi-Fi Protected Setupkompatibel men vars säkerhet inte är inställd, eller inte är Wi-Fi Protected Setupkompatibel. Välj det här läget för att göra alla inställningar för hand. 5 Kontrollera följande inställningar för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). – SSID (Service Set Identifier) – Säkerhetstyp: Se ”Angående säkerheten för trådlösa nätverk” på sidan 76 för närmare detaljer om vilka säkerhetsinställningar som går att använda för den här spelaren. – Säkerhetsnyckel: Den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) har en WEP-nyckel eller WPA-nyckel i förhållande till vald säkerhetstyp. • Om du väljer ”Åtkomstpunktsökning” i steg 4, så gå vidare till steg 9 i avsnittet ”Trådlösa nätverksinställningar (Åtkomstpunktsökning)” på sidan 34. z • Det kan hända att WEP-nyckeln eller WPAnyckeln kallas för ”lösenord” eller ”nätverksnyckel” på skärmen beroende på den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). • Den trådlösa nätverksrouterns (åtkomstpunktens) SSID-kod visas på den trådlösa nätverkslistan på datorn. Kontrollera SSID-koden för det anslutna nätverket på sidan 26. 6 Välj metod för manuell registrering och tryck på ENTER. Manuell registrering (WPS) PINmetod Om du vill göra alla inställningar för hand så välj det här läget och mata in SSID-koden. Se sidan 62 angående hur man matar in tecken. Välj det här läget om du ansluter spelaren till en Wi-Fi Protected Setupkompatibel trådlös nätverksrouter (åtkomstpunkt) och använder en PIN-kod. • Om du väljer ”(WPS) PIN-metod” visas PIN-koden för den här spelaren. Registrera koden till den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) inom 2 minuter efter att du tryckte på ”Start”, och gå sedan vidare till steg 12. Se bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) för närmare detaljer om registreringen. 7 Välj säkerhetsinställning och tryck på ENTER. Skärmen för inmatning av WEP-nyckeln eller WPA-nyckeln tänds. • Om du väljer ”Ingen/inga” så gå vidare till steg 10. 8 Tryck på ENTER för att mata in WEPnyckeln eller WPA-nyckeln. Se sidan 62 angående hur man matar in tecken. Inställningar och justeringar ,forts. 61