Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Kontrollera att

Kontrollera att WEP-nyckeln eller WPAnyckeln är korrekt inmatad innan du går vidare till steg 9. När man väl har tryckt på , i steg 9 går det inte att kontrollera tecknen på skärmen längre. 9 Tryck på ,. b WEP-nyckeln eller WPA-nyckeln visas som 8 asterisker, oavsett hur många tecken som är inmatade. 10 Välj IP-adressinställningsmetod och tryck på ENTER. Erhåll automatiskt Manuellt • Om du valde ”Manuellt” så ställ in följande punkter: –IP-adress – Subnet Mask – Standard-gateway När dessa punkter har ställts in tänds skärmen för inställning av DNS-servern. Mata in DNS-serverns adress manuellt och gå sedan vidare till steg 12. 11 Välj DNS-serverinställningsmetod och tryck på ENTER. Auto Manuellt Välj detta läge när det går att få DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)- serverinställningar från din Internetleverantör. Alla nödvändiga nätverksinställningar för spelaren ställs då in automatiskt. Ställ in IP-adressen för hand i förhållande till din nätverksmiljö. DNS-serverns adress ställs in automatiskt. Mata in DNS-serverns adress för hand. • Om du valde ”Manuellt” så mata in adressen på raden ”Primär DNS”. 12 Välj ”Använd ej” och tryck på ENTER. Om din Internet-leverantör har en bestämd proxyserverinställning så välj ”Använd” och fyll i raderna ”Proxyserver” och ”Portnummer”. Se sidan 62 angående hur man matar in tecken. 13 Välj ”Utför” med M/m och tryck på ENTER. En nätverksdiagnos startar. När spelaren avslutat nätverksdiagnosen visas resultatet på skärmen. Om det tänds ett felmeddelande så följ anvisningarna på skärmen. Se följande webbsida och kontrollera FAQ-innehållet för närmare detaljer: http://support.sony-europe.com/ 14 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER. 15 Kontrollera inställningarna och välj ”Avsluta”, och tryck sedan på ENTER. Meddelandet ”Inställningarna är färdiga.” tänds. Om det tänds ett felmeddelande bland resultaten för nätverksdiagnosen så kontrollera meddelandet och gör sedan om nätverksinställningarna. För att mata in tecken Använd följande procedur för att mata in SSID-koden, WEP/WPA-nyckeln eller ”Proxyserver”. Inmatningsfält 1 Tryck upprepade gånger på en sifferknapp för att välja tecken. Exempel: Tryck en gång på sifferknapp 3 för att mata in bokstaven ”D”. Tryck tre gånger på sifferknapp 3 för att mata in bokstaven ”F”. 62

2 Tryck på , och mata sedan in nästa tecken. Om du råkar göra fel, så gör på följande sätt. 1 Flytta markeringen till inmatningsfältet med hjälp av M/m. Markören blir gul. 2 Flytta markören till vänster om det tecken du vill radera med