Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Inställningar för

Inställningar för ansluten server 1 Anslut en DLNA-certifierad apparat till nätverket som är inställt i ”Steg 4: Anslutning till ett nätverk” på sidan 26, och ställ in den DLNA-certifierade apparaten som hemmaserver. Se bruksanvisningen till den DLNAcertifierade apparaten för närmare detaljer. b Om en brandvägg är inställd för den DLNAcertifierade apparaten så stäng av den funktionen. Se bruksanvisningen till den DLNA-certifierade apparaten för närmare detaljer. 2 Tryck på HOME. 3 Välj (Inställn.) med

Enkel inställning Återställning Används för att köra om proceduren för Enkel inställning för att göra om de grundläggande inställningarna. 1 Välj ”Enkel inställning” och tryck på ENTER. 2 Välj ”Start” med