Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

6 Att observera för

6 Att observera för kunder i Frankrike WLAN-funktionen på BDP- S560 är endast avsedd för inomhusbruk. All användning av WLANfunktionen på BDP-S560 utomhus är förbjuden i Frankrike och tillhörande territorier. Kontrollera att WLAN-funktionen på BDP- S560 är avstängd innan du använder apparaten utomhus. (ART-beslut 2002-1009 med ändringar enligt ART-beslut 03- 908 rörande användningsbegränsningar för radiofrekvenser).

Att observera för kunder i Italien Användning av RLAN-nätverk regleras: – med hänsyn till privat användning, av förordning 1.8.2003, nr. 259 (”Kod för elektronisk kommunikation”). Framför allt Paragraf 104 anger när ett föregående allmänt tillstånd krävs, och Paragraf 105 när fri användning är tillåten. – med hänsyn till allmänt tillhandahållande av RLANåtkomst till telecom-nätverk och tjänster, av ministerdekret 28.5.2003, med ändringar, och Paragraf 25 (generellt tillstånd för nätverk och tjänster för elektronisk kommunikation) i koden om elektronisk kommunikation. – med hänsyn till privat användning, av ministerdekret 12.07.2007 Att observera för kunder på Cypern Användaren måste registrera RLAN-produkter (och WASeller WiFi-produkter) hos Departementet för elektronisk kommunikation (P.I. 6/2006 och P.I. 6A/2006). P.I. 6/2006 är Radiokommunikationsordern från år 2006 (Kategorier av stationer som kräver allmänt tillstånd och registrering). P.I. 6A/2006 är det allmänna tillståndet för användning av radiofrekvenser av lokala radionätverk och trådlösa åtkomstsystem, inklusive lokala radionätverk (WAS/RLAN). Angående den här bruksanvisningen • I denna bruksanvisning används ordet ”skiva” som en allmän beteckning på BDskivor, DVD-skivor och CDskivor, om inget annat anges i texten eller figurerna. • Ikoner som t.ex. BD som visas längst upp för varje förklaring anger vilken sorts skivor som går att använda tillsammans med den funktion som beskrivs. Se ”Skivor som går att spela” (sidan 72) för närmare detaljer. • I instruktionerna i denna bruksanvisning beskrivs hur man använder knapparna på fjärrkontrollen. Det går även att använda kontrollerna på spelaren som är märkta med samma eller motsvarande symboler som på fjärrkontrollen. • Det kan hända att skärminformationen i figurerna i den här bruksanvisningen inte ser exakt likadan ut som på din TV-skärm. • Sånt som är VIKTIGT att veta (för att undvika felaktiga manövrer) listas under ikonen b. Sånt som är BRA att veta (tips och annan praktisk information) listas under ikonen z. Att observera för kunder i Norge Denna radioutrustning får ej användas inom ett område på 20 km från centrum av Ny- Ålesund på Svalbard. 7